Razumska, čustvena, socialna, ambientalna, jezikovna… inteligenc je mnogo vrst, med njimi pa se čedalje pogosteje pojavlja tudi poslovna inteligenca. V tujini zelo dobro poznan izraz (ang. business intelligence) se vse bolj uveljavlja tudi v Sloveniji.
Poslovna inteligenca pomeni analiziranje večjih količin podatkov in pretvorbo v smiselne in uporabne informacije, s katerimi si lahko pomagamo pri odločanju. Gre za rešitve, ki so povezane z uporabniško prijaznimi orodji. Njihov cilj je ponuditi uporabnikom na različnih ravneh v organizaciji pravočasen dostop do podatkov, učinkovito analizo teh informacij in vizualno prepričljivo predstavitev ugotovitev. Na ta način omogočajo sprejemanje pravilnih odločitev ali sprejemanje ustreznih ukrepov za celo vrsto poslovnih dejavnosti.

Poslovna inteligenca razvija konkurenčne prednosti

Najbolj razširjena uporaba poslovne inteligence je razumevanje poslovanja in spremljanje ključnih kazalnikov uspešnosti, pa tudi avtomatizirano poročanje z vključeno analizo. Kako pa bo določeno podjetje uporabilo poslovno inteligenco, je odvisno od potreb samega podjetja in od narave dela. Za eno podjetje je ključnega pomena, da spremlja in analizira nabavo, spet drugo je usmerjeno k optimizaciji proizvodnega procesa ali konsolidaciji proračuna. Vsem pa je skupno, da želijo imeti pregled nad procesi in nadzor nad situacijo.
Poslovna inteligenca je razvojno zelo intenzivno področje. Aktualni trendi so tako usmerjeni k rešitvam analitike »v realnem času« in rešitvam za vse vrste mobilnih naprav. Podjetja želijo imeti dostop do podatkov in možnost analizirati ter raziskovati te podatke kjerkoli in kadarkoli. Časi čakanja na redna tedenska poročila ter zato slabša odzivnost na spremembe na trgu so mimo. Uspešna podjetja in podjetniki se zavedajo, kaj pomeni odlična poslovna inteligenca.

Poslovna inteligenca razvija konkurenčne prednosti 

Združite podatke iz prav vseh vaših virov

Odlična rešitev poslovne intelgience je Qlik Sense podjetja Qlik Tech. Po priznani analitični hiši Gartner je vodilna (leader) na svojem področju že šesto leto zapored, letos celo ena od le treh najboljših v globalnem merilu. Razlog, da je Qlik sinonim za novo paradigmo poslovne analitike so njegove štiri ključne lastnosti. To so asociativni podatkovni model, integracija vseh možnih podatkovnih virov, samopostrežna vizualizacija in oblikovanje poslovne zgodbe (story-telling) neposredno v analitiki.
Uporabljajo ga najboljša in največja podjetja svetovnega trga, kot npr. Hertz, Sony, Gatorade, Siemens, Philips…Ta podjetja razumejo, da je poslovna inteligenca ključna sposobnost podjetja, da učinkovito deluje z izkoriščanjem človeških in informacijskih virov.
Če se jim želite pridružiti, nas kontaktirajte.