Bliskovite in usklajene poslovne odločitve

Kako smo multinacionalki avtomatizirali poslovno planiranje? Kako smo ji pomagali do orodja za popoln nadzor ponudbe po regijah in bliskovito spreminjanje cenovne politike?

Če so podatki o poslovanju razdrobljeni, ni nadzora.

Množica Excelovih tabel s podatki je vzrok, da vodje nimajo trenutnega pregleda nad poslovanjem. Brez nadzora je odločanje vedno igra na srečo, ne glede na izkušenost vodilne ekipe. Takrat se je zelo težko pravilno in strateško odločati.

Ročno pridobivanje podatkov je zamudno.

Počasno združevanje podatkov in počasno usklajevanje plana med poslovalnicami pomeni tudi počasno odločanje. To pomeni zamudno odzivanje na spremembe na trgu, med tekmeci ali znotraj podjetja. Nad pripravo plana nimamo nadzora, dokler ni končan.

Dovolj je. Omogočimo hitro, pravilno odločanje vodstev

 

V podjetju RESULT smo hitrorastočim podjetjem pomagali do učinkovitega nadzora poslovanja, avtomatiziranega planiranja, znižanja stroškov in pravilnih strateških odločitev glede prodaje in upravljanja.