Result že vrsto let sodeluje z UKC Ljubljana na področju poslovne analitike v zdravstvu.

S povezovanjem podatkov iz različnih podatkovnih virov v eno skupno poslovno analitično orodje omogočamo hiter in enostaven vpogled na kazalnike in informacije, da vodstvo UKC na vseh nivojih vodenja z enotnimi podatki bolje načrtuje in spremlja delo. To omogoča boljšo organizacijo, optimizacijo procesov in zdravstvenih obravnav ter boljšo izkoriščenost sredstev.

Zaradi pandemije koronavirusa se je pojavila potreba po ažurnem (in time) pregledu in spremljanju stanja v zvezi s številom okuženih pacientov s COVID-19.

V sistemu BIView smo povezali podatke, ki jih prejemamo iz treh zdravstvenih sistemov ter poskrbeli, da se ti podatki avtomatsko osvežujejo vsako uro. Tako lahko vodstvo UKC in ostali uporabniki spremljajo na urni bazi število pacientov s sumom na covid, tako pozitivnih kot negativnih.

»Nova aplikacija v BIView-ju nam omogoča sprotno spremljanje števila pacientov s sumom na koronavirusno bolezen, tako pozitivnih kot negativnih na testiranju ter njihovo gibanje. Predvsem je pomembno to, da imamo vsi enoten pogled in torej eno resnico o dejanskem stanju ter lahko temu primerno prilagajamo naše aktivnosti v zvezi s kadri, prostori in zaščitno opremo«, je povedal gospod mag. Peter Požun, poslovni direktor Ginekološke klinike. 

Tina Brajnik

Vodja projektov poslovne inteligence