Lani smo rekli, da je 2017 leto, ko bodo podatki (končno) stopili v središče pozornosti. Kaj pa v 2018? Še močneje bodo osvetljeni! Podatkovno naravnana podjetja bodo tudi v 2018 tista, ki zmagujejo, obvladujejo trge, pridobivajo na konkurenčni prednosti in so bolj učinkovita kot tekmeci. Verjamemo, da je razlog v temu, da se zavedajo, da je celovito upravljanje s podatki strateška naložba.

Se kdo spomni filma Artificial Intelligence: AI iz leta 2001? Saj ne zaradi zgodbe o fantu-robotu, ki si želi postati »pravi« človek, temveč zaradi naslova. Artificial Intelligence oziroma Umetna inteligenca se namreč v 2018 vrača pod žaromete, tokrat ne filmske, temveč kot eden osrednjih BI trendov.
Umetna inteligence (AI) in strojno učenje bliskovito napredujeta, spreminjata posel in sprejemanje odločitev ter s tem naše življenje. V povezavi z razvojem IoT (internet stvari) imamo na voljo ogromne količine podatkov, ki BI s fokusom na AI uveljavlja v proivzodni industriji.

A ne gre za revolucijo, trendi, ki so orali ledino že lani, ostajajo v ospredju tudi v 2018. Podatkovna pismenost, upravljanje s podatki (data governance), kakovost podatkov so tako še vedno temeljna področja, kjer uspešni naredijo prve BI korake.

O pomenu in pristopih k BI & Data Governance smo pisali tudi že v preteklem letu -> obvezno branje za vse menedžerje in prodorne analitike!

Potrebno se je zavedati, da nikakor ni dovolj kopičiti velike količine podatkov in držati pesti, da bodo zaposleni zgolj zavoljo naprednih BI orodij našli tiste informacije, ki jih za opravljanje svojega dela potrebujejo. Pomen podatkovne pismenosti, celovitega pristopa k podatkom v celotni organizaciji in zagotavljene kakovosti bo v letu 2018 še toliko večji – prične namreč veljati GDPR uredba, ki med drugim zahteva natančno definirane pravilnike, postopke, procese varnega in odgovornega upravljanja s podatki.

Da boste že od samega začetka leta osredotočeni na ključne vidike BI in poslovne analitike, vam predstavljamo najpomembnejše trende, pojme in tehnologije. Pravi način dela s podatki vodi v dvig konkurenčnosti in učinkovitosti, a kot sicer tudi tu velja načelo, da je najbolje začeti na začetku.
V 2018 bo ta začetek tudi ureditev »kataloga podatkov«, to pomeni pripraviti enovito točko za iskanje, dostop in skuno rabo podatkov. Katalog podatkov postaja naslednji mejnik v samopostrežni analitiki (vroči trend preteklega leta), ki s tovrstno nadgradnjo še krepi priložnost razviti kompetence podatkovne pismenosti.

Leto 2018 bo leto podatkov, bo leto analitike. Predvsem pa je pomembno, da se bo poslovni svet na temelju obeh še nadalje razvijal v smer informiranih odločitev in potez. BI trendi nam kažejo smer in odpirajo vrata kako bolje izkoristiti naše lastne podatke.
Verjemite, ne poznate jih tako dobro, kot bi jih lahko…