Smarter Amazon of Europe

Transformacija Evropske Amazonke (Amazon of Europe – biosferni rezervat Mura-Drava-Donava) v “Smart & Green” turistično destinacijo.

Zanima me več

NAMEN in CILJI PROJEKTA

Glavni cilj projekta SMARTER AOE je vzpostaviti mednarodni ekosistem turističnih malih in srednjevelikih podjetij (MSP) v Evropski Amazonki (Amazon of Europe – biosferni rezervat Mura-Drava-Donava) in drugih biosfernih rezervatih za spodbujanje družbenih, digitalnih in ekoloških inovacij s sodelovanjem, krepitvijo zmogljivosti in digitalno preobrazbo.

Vrednost projekta: 1,27 mil. EUR (od tega 390.000€ za direktno finančno podporo MSP-jem)

Trajanje: 1.1.2022 – 30.6.2024

Specifični cilji:

1) Ustvariti mednarodni digitalno podprt (z vzpostavitvijo spletne platforme) ekosistem turističnih malih in srednjih podjetij v Amazoniji Evrope za spodbujanje družbenih, digitalnih in ekoloških inovacij ter prenos sistema na druge biosferne rezervate (BR) v Črni gori, Romuniji in Bolgariji.

2) Izboljšati vsakodnevno poslovanje malih in srednje velikih podjetij (MSP) v turizmu z razvojem digitalne rešitve, ki bo olajšala B2B poslovanje in omogočila merjenje ekološkega odtisa turističnih MSP.

3) Krepitev digitalnih veščin in kompetenc MSP z oblikovanjem in izvajanjem izobraževalnega programa za MSPje v turizmu.

4) Zagotoviti neposredno finančno podporo za krepitev zmogljivosti na področju digitalizacije, inovacij in pametnega turizma izbranim turističnim MSPje v Evropski Amazonki, s poudarkom na izboljšanju vsakodnevnega poslovanja.

O biosferni regiji in projektu

Regija čezmejnega biosfernega rezervata Mura-Drava-Donava gosti edinstvene naravne in kulturne vrednote, ki so izjemne v Evropi, in predstavlja ogromen potencial za razvoj trajnostne, pametne in zelene turistične destinacije. Projekt Smarter AOE dopolnjuje rezultate evropskih projektov AoE Bike Trail in Amazing AoE, ki že združujeta moči za izboljšanje socialno-ekonomskega položaja Evropske Amazonke (AoE), turistične destinacije, ki je nastala okoli prvega svetovnega UNESCO 5- državnega biosfernega rezervata Mura-Drava-Donava, kjer se turistična mala in srednje velika podjetja soočajo s pomanjkanjem sodelovanja, digitalnih veščin in možnosti za inovacije.

Projekt bo spodbudil digitalizacijo in inovativnost, kar bo imelo za posledico boljšo učinkovitost in kakovost storitev, večji prihodek in manjši ekološki odtis, kar bo omogočilo turističnim MSPjem rast in inovacije kljub omejenim virom. Približno 130 MSPjev v turizmu, vključenih v ekosistem Smarter AOE, bo prejelo neposredno finančno podporo za spodbujanje družbenih in ekoloških inovacij in/ali digitalne preobrazbe.

Projekt bo izboljšal in poenostavil vsakodnevno poslovanje turističnih MSPjev z razvojem digitalne rešitve, ki bo olajšala B2B poslovanje. Projekt bo povečal digitalne spretnosti in kompetence malih in srednje velikh podjetij z oblikovanjem in izvajanjem izobraževalnega programa, ki bo prilagojen potrebam ciljnih podjetij v turizmu. Projekt bo podprl okoli 20 podjetij pri razvoju novih poslovnih modelov z lokalno in mednarodno podporo in povezal transnacionalne trajnostne turistične produkte na prostem, ki se bodo skupaj promovirali v okviru mednarodne turistične destinacije Evropska Amazonka (Amazon of Europe).

To bo zagotovilo boljši dostop MSPjev do mednarodnih trgov, več strank in več rezervacij z višjo dodano vrednostjo. Prav tako projekt zmanjšuje ekološki odtis. MSPji bodo preizkusili prototipno orodje za sledenje njihovih glavnih ekoloških kazalnikov in bodo podprta za optimizacijo njihove uporabe virov in okolju prijazno delovanje.

PARTNERJI NA PROJEKTU

ARRS

Projekt je sofinanciran v okviru Programa za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (COSME).

ARRS

Stopite v stik z nami

Se želite posvetovati s strokovnjakom? Imate za nas vprašanje? Izpolnite spodnji obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.