Še vedno planirate ročno?

by | 23. Nov 2021 | BizView, Blog, Poslovno planiranje

Vsak dan izvemo kaj novega o izboljšavah, ki jih napredne tehnologije prinašajo v Sloveniji. Kolektivno pa smo ujetniki rutine. Še najbolj pri planiranju, kjer vsako leto nesmiselno trpijo cele ekipe.

V vseh podjetjih se v tem času desetine ljudi sprašuje, ali ima to kak smisel. Mar res ne obstaja kaj, ki bi pripomoglo k večji avtomatiziranosti planiranja? Večji preglednosti? Prilagodljivosti? Ali res ne more biti vse na enem mestu? Uporabniku prijazno? Ima res kak smisel vse to popravljanje, opominjanje in neskončno čakanje na povratne informacije preko e-pošte?

Kako drugačno bi bilo vodenje, če bi v vašem podjetju namesto sedanjih nekaj tednov planirali nekaj dni? Ali pa v nekaj urah izvedli dodatno plansko verzijo ali napoved? Kaj bi pomenilo vodilnim, če bi lahko pri vnosu vsake spremembe v realnem času videli, kako to vpliva na vse povezane plane … in ne šele čez teden dni?

Koliko konkurenčnejši bi lahko bili?

Kako hitreje bi lahko reagirali na spremembe na trgu? Več zaslužili? Znižali stroške in ustvarili višji dobiček? Z orodjem, ki ni centralizirano, ki ne omogoča samodejnega povezovanja podatkov, ki ne zagotavlja nadzora zgodovine in različic, ki ni primeren za ravnanje z velikimi nabori podatkov in ki ga ne more urejati več oseb hkrati … ne moremo.

Letno planiranje je preveč kompleksen proces, da bi ga lahko izvajali s preglednico. Potrebujemo centralizirano rešitev, ki bo v skladu z vsemi metodološkimi navodili za izvajanje planskega procesa. Hkrati pa hitra, zelo učinkovita in neodvisna od tega, kako majhen ali velik poslovni sistem smo ta trenutek.

Taka rešitev je BizView. Celoten centraliziran planski proces je zasnovan na konceptu enotne vstopne točke za vse planerje. Ti imajo dodeljene prednastavljene predloge, ki jih ne more vsak spreminjati po svoje. Lahko pa jih kopiramo in prenašamo v prihodnje plane, kar zagotavlja nemoten in konsistenten planski proces.

Enostavneje kot kdajkoli.

Zbiranje, usklajevanje in odobritve delnih planov, ki jih pripravijo posamezna funkcijska področja, postane bolj enostavno kot kdajkoli. Enako tudi njihovo združevanje v končni načrt. BizView omogoča določitve osnov za usklajevanje delnih planov na podlagi naših lastnih kriterijev, kot so teoretično logična zaporedja funkcij, prednosti posameznih funkcijskih ciljev ali ozka grla v organizaciji. Pričakovani časovni roki za oddajo končnih poročil se lahko skrajšajo tudi za več tednov.

Konsolidacija je samodejna.

BizView omogoča avtomatiziranost konsolidacije posameznih postavk in valutne konverzije. Izkaz poslovnega izida, bilanca stanja in izkaz denarnih tokov se izpolnjujejo samodejno. Agregacija podatkov poteka v realnem času, ne glede na lokacijo poslovne enote. Ker so podatki z razvidno revizijsko sledjo preko spletne aplikacije dostopni v vsakem trenutku, izdelava poročil pa avtomatizirana, ne bo poročanje nikoli več časovno obremenjujoče.

BizView je pregleden, prijazen in zaščiten.

Odločevalcu omogoča prijazen grafični pregled nad tem, kdo od uporabnikov je začel ali končal z delom, za katerega je v planskem procesu odgovoren. Zelo pomembna prednost pred Excelom je v zaščiti podatkov. Z nastavitvijo dovoljenj in hierarhije uporabnikov poskrbimo, da nihče ne dostopa in nima vpogleda do podatkov, ki se ga neposredno ne tičejo. Prav tako uporabniki ne morejo spreminjati prednastavljenih planskih dokumentov, kar prihrani marsikatero zagato in zamudo.

Komunikacija med ekipo je neposredna.

Poleg komentarjev na nivoju celice ali vrstice, ki smo jih vajeni iz Excela, je komentiranje možno tudi na nivoju posameznega planskega obrazca, neposredno v aplikaciji. Tako neposredno in enostavno, kot smo navajeni komuniciranja npr. v Messengerju in podobnih popularnih aplikacijah za klepet. To ustvarja povezanost in možnost medsebojnega, kvantitativnega ocenjevanja poslovnih funkcij nabave, proizvodnje, prodaje in kadrov. Kar omogoča prihranke in višjo donosnost.

Kdor obvlada Excel, obvlada BizView.

Formule v BizView so enake tistim v Excelu. Videz je enak. BizView vam omogoča, da kapitalizirate na obstoječem znanju Excela. Ne gre za revolucijo, temveč nadgradnjo vašega znanja in operativnih zmožnosti.
Preigravanje različnih scenarijev in uporaba funkcije “Kaj če?” dajeta planskemu procesu s pomočjo BizView vso potrebno prožnost, ki je ob vse večjih negotovostih na trgu, zelo pomemben atribut.

Planiranje doživlja preporod.

Postaja avtomatizirano. Močno skrajšuje čas planiranja. Bolje podpira vaše procese. Ustvarja dodano vrednost. Omogoča veliko hitrejše prilagajanje tržnim razmeram.

 

Pogovorimo se o vaših izzivih in nato poiščemo pravo rešitev za vas.

Pišite Gregorju Jeromnu, vodji programov in dogovorili se bomo za kratek posvet.

Gregor Jeromen

Gregor Jeromen

vodja programov

E: [email protected]
M: +386 41 755 417

Ne spreglejte sorodnih člankov

 

Želite prejemati pomembne novosti in nasvete za doseganje boljših poslovnih rezultatov?

Naročite se na Resultove novice →