V začetku novembra se je v prostorih Univerze v Novi Gorici, v Vipavi, odvijala okrogla miza na temo sodelovanja znanosti ter industrije pri gradnji observatorijev za raziskovanje visokoenergijskih gama žarkov Cherenkov Telescope Array Observatory.

Result se je v sklopu Strateško razvojno inovacijskega partnerstva udeležil okrogle mize, kjer smo ugotovili, da obstaja vrzel, ki jo Result za uspešno dokončanje projekta lahko s svojim znanjem in zaposlenimi zapolni.

Predvsem lahko Result zagotovi podporo na področjih:

  • razvoja podporne programske opreme na celotni vertikali od podatkovnih baz do uporabniških vmesnikov, ter prenos najboljših praks razvoja iz industrije v znanost
  • podatkovnega inženiringa s fokusom na upravljanju s podatki in procesiranje masivnih podatkov (Big Data)
  • integracije heterogenih informacijskih sistemov

Result ima preverjeno zgodovino zagotavljanja rešitev na omenjenih področjih in se že vnaprej veseli sodelovanja na projektu CTA, s katerim bo svetovna znanstvena skupnost pridobila vpogled v najbolj oddaljene dele vesolja.