Študija primera

Scania

Kako pospešiti planiranje in rast?

Izziv

Zaradi zelo uspešnega poslovanja so v podjetju SCANIA postali ambicioznejši in zvišali kriterije uspeha. Želeli so se hitreje prilagajati spremembam na trgu in hitreje izvajati storitve. To je ustvarilo močan pritisk na plansko službo, da pospeši svoje delo in tako pomaga pri rasti podjetja.

Ugotovili so, da je za kaj takega obstoječe planiranje prepočasno, možnosti za človeško napako pa preveč. Po vnosu začetnih podatkov niso imeli niti nadzora niti tekočega vpogleda, v sestavljanje končne planske strukture. Zato je bilo težko najti rezerve ali priložnosti za izboljšave.

Cilj nadgradnje je bil tako jasen: pospešiti pripravo plana, tekoče spremljati planske vnose (takojšnji seštevki & konsolidacija delnih planov, popravki v realnem času …) in v vsakem trenutku slediti vsem vnosom. Želeli so povečati preglednost, da bi izboljšali vodenje planskega procesa in vključenih ljudi.

Rešitev

Ekipa podjetja RESULT je planske forme in dokumente prenesla iz Excela, ki so ga do tedaj uporabljali. Ohranili smo dotedanji način dela in poslovno logiko. Zagotovili smo povezavo vseh delnih planov za samodejno agregacijo podatkov po strukturi od spodaj navzgor.

Nova rešitev je omogočila, da se sprememba vnosa na prvi ravni avtomatsko in ustrezno zavede v vseh povezanih planskih dokumentih in poročilih po vsej vertikali.

Rešitev je zagotovila granuliran dostop po tipu ali zadolžitvah uporabnika in grafičen prikaz sprememb v planu, kar je ključno olajšalo in pospešilo izvedbo plana.

Bizview

Programska rešitev v oblaku za popoln nadzor uspešnosti, hitro usklajevanje planov in velike prihranke

Rezultat

Končni sistem v celoti pokriva vse zahteve po planiranju in poročilih za vso finančno strukturo podjetja. Uporabniki sočasno polnijo plan, izkazi se izračunavajo v realnem času. To za ljudi pomeni boljši nadzor nad delom, ne le tehnični, ampak predvsem vsebinski.

Ključna korist je sprememba zaposlenih iz izvajalcev v odgovorne poslovne uporabnike, ki sedaj vsebinsko prevzemajo svoja področja.

Cilj v prihodnje pa je tudi s planskim sistemom zagotoviti hitro prilagoditev spreminjajočemu se trgu in vzpostaviti še bolj fleksibilno in dinamično planiranje.

Pogovorimo se o vaših izzivih in skupaj oblikujmo pravo rešitev.

Se želite posvetovati s strokovnjakom? Imate za nas vprašanje? Izpolnite spodnji obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času in se dogovorili za kratek pogovor.