Študija primera

NiceLabel

Kako olajšati prehod iz ročnega v avtomatizirano planiranje?

Izziv

Zaradi globalnega poslovanja so se v podjetju NiceLabel zavedali, da se vse male domače težave v svetu lahko pomnožijo v velike. Ključni izzivi, ki so pretili, da bodo hitro postali veliki problemi, so bili pomanjkanje nadzora nad planiranjem, razpršenost delnih planov v nepovezanih Excelovih tabelah, decentralizirano vnašanje planov čez sicer definiran proces pregleda in potrjevanja. Vse navedeno je vplivalo na počasneje izpolnjen plan, kot tudi večjo verjetnost napak in posledične poslovne škode.

Rešitev

Proces planiranja smo poenostavili. Številne in raznolike Excelove tabele smo spremenili v enotne forme za vnos plana, plan in proces priprave pa prestavili v kontrolirano okolje spletne aplikacije. Planski sistem polnimo s povezavo na BI sistem, kar je morda malo netipično, a NiceLabel tak pristop omogoča, da končne planske številke enostavno vrnejo v BI in jih lahko takoj analizirajo, primerjajo in so neločljiv del odločanja.

Rešitev je implementirana za celotno organizacijo, globalno. NiceLabel lahko učinkovito in kontrolirano izvaja in upravlja s postopkom priprave proračuna pri načrtovanju in analizi prihodkov in odhodkov po vsem svetu.

Bizview

Programska rešitev v oblaku za popoln nadzor uspešnosti, hitro usklajevanje planov in velike prihranke

Rezultat

V podjetju NiceLabel zdaj planirajo veliko hitreje. Imajo večji in boljši nadzor nad delovnim tokom (»workflow«) in točnejše podatke, kar dviga zaupanje vanje in izboljšuje odločitve.

Globalno poslovanje pomeni številne trge, številne valute in valutne tečaje, različne časovne pasove, pa tudi razpršenost ekipe, ki planske scenarije vnaša, preverja in potrjuje. Implementiran in celovit sistem za planiranje omogoča, da takšno operacijo dinamično podprejo, odpravijo tveganja in imajo na voljo takojšnjo analizo in spremljanje poslovanja, pomembna prednost pa je za NiceLabel tudi enostavna možnost priprave več scenarijev in planskih verzij.

Stopite v stik z nami

Se želite posvetovati s strokovnjakom? Imate za nas vprašanje? Izpolnite spodnji obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.