Študija primera

Big Bang

Kako nadzirati prodajo v realnem času?

Izziv

V podjetju Big Bang so prodajo spremljali vodje poslovalnic, regijski vodje in vodstvo. Za ugotavljanje stanja na različnih oddelkih večje poslovalnice so vodje poslovalnic običajno potrebovali 2 uri. Da bi dobili pregled nad stanjem prodaje, so potrebovali še 20 minut zahtevne manipulacije podatkov v ducat Excelovih tabelah. Možnost napake je bila velika, časa za več pregledov dnevno pa premalo. Povratna informacija prodaji je bila lahko zagotovljena šele naslednji dan, zato je bil standarden reakcijski čas vsaj en dan.

Rešitev

Povezali smo podatke o prodaji iz sistema POS, podatke o vstopih v trgovine iz sistema za nadzor vhodov in izhodov in iz tega izračunali prodajo po poslovalnicah, blagovnih skupinah in artiklih, pa tudi stopnjo konverzije obiskovalcev v kupce. Temu izračunu smo za primerjavo dodali preračunano prodajo na ustrezen dan v preteklem letu in aktualni plan prodaje.

Zdaj se podatki osvežujejo vsakih 15 minut in so na voljo z enim klikom, v manj kot sekundi. Podatki so usklajeni med vsemi analitičnimi aplikacijami. Ni več dvoma o tem, katerim podatkom lahko zaupajo in kaj pomenijo.

Za združitev podatkov iz sistemov za štetje vstopov, blagajn (POS), osnovnih podatkov in arhivskih podatkov in njihov hiter preračun, smo uporabili analitično rešitev Qlik Sense, ki omogoča zaradi hitrega in enostavnega delovanja izredno hitro vpeljavo.

Rezultat

Z analizo prodaje v realnem času smo omogočili vodjem poslovalnic in njihovim nadrejenim, da v roku 1-2 ur ugotovijo trende v prodaji in takoj ukrepajo. Reakcijski čas se je torej zmanjšal z enega dneva na 1-2 uri.

Nadzor v velikih poslovalnicah z veliko oddelki je zdaj takojšen. Obhodi niso potrebni in vodja zanje ne izgublja več časa. Ta čas lahko posveti sprotni motivaciji ekipe in prilagajanju števila prodajalcev obsegu obiska. Vsakršno odstopanje od pričakovanj je vidno takoj.

»Idejo o pregledu prodaje v realnem času, ki bi omogočala hitro ukrepanje, smo gojili že nekaj let. Ko je odločitev za realizacijo dozorela, smo z Resultom idejo speljali  od prvega sestanka do produkcijske verzije v manj kot treh mesecih. Njihovo znanje in predlogi so bili ključni za hitro vzpostavitev usklajenega in hitrega prenosa podatkov iz potrebnih virov, kot so blagajne, vstopi, plan in arhiv prodaje. Result je res odziven partner, ki vsak problem učinkovito razjasni in vedno najde dobro rešitev.«

Nataša Ahačič

vodja IT in razvoja inovacij, Big Bang

Pogovorimo se o vaših izzivih in skupaj oblikujmo pravo rešitev.

Se želite posvetovati s strokovnjakom? Imate za nas vprašanje? Izpolnite spodnji obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času in se dogovorili za kratek pogovor.