Študija primera

JUB

Kako avtomatizirati in pohitriti planiranje in se pri tem znebiti Excelovih tabel

JUB rešitev planiranja - 400

Izziv

Hitro spreminjajoče se poslovne razmere, rast skupine in vse večje število deležnikov v procesu planiranja in poročanja so podjetje JUB soočili z velikimi izzivi. Imeli so 20 let staro rešitev poslovne inteligence, lastno aplikacijo, v kateri so planirali le prodajo, in ogromno število Excelov, v katerih so planirali vse ostale procese.

Niso imeli vpogleda v »real time« proces planiranja in nemogoče je bilo sledenje vsem popravkom in malim spremembam, ki zahtevajo vnovično združevanje vrednosti v celovit plan. Prenos podatkov med procesi pri planiranju in napovedovanju je potekal ročno, kar je bilo časovno potratno in je povečevalo možnost napak v planu in seveda višjih stroškov.

Največji izzivi so bili planiranje prodaje na ravni artikla, in sicer zaradi izjemno veliko trgov, blagovnih in izdelčnih skupin ter šifer artiklov, avtomatsko zlivanje v plan nabave in proizvodnje ter nato skupaj z ostalimi procesi v plan financ.

Rešitev

Kot odgovor na izzive je Result ponudil celovit planski sistem Bizview, ter zaradi potreb združevanja operativnih podatkov iz SAP-a in planskih podatkov iz planske rešitve Bizview tudi  vzpostavitev podatkovnega skladišča. Nadalje pa se je zamenjala še stara rešitev poslovne inteligence s sodobno analitično platformo Qlik Sense

JUB celvoita rešitev planiranja in poročanja

Zaradi specifičnih potreb naročnika smo v sistem Bizview vgradili tudi nekaj zelo naprednih funkcionalnosti, kot je funkcija »Spread« pri planiranju prodaje na podlagi zgodovinskih podatkov. Planer lahko planira prodajo na kateremkoli nivoju: blagovna skupina, izdelekod spodaj navzgor ali pa od zgoraj navzdol. Prav tako ima možnost planirati vrednost, količino, spremeniti ceno in popuste  – ker sistem vedno preračuna vse ostale parametre kalkulacije v vse smeri. Tak algoritem je izjemno poenostavil in pohitril planiranje. 

Rezultat

Uvedba rešitve Bizview je pomenila celovito digitalno transformacijo planiranja in poročanja v skupini JUB.

V JUB-u danes v procesu poslovnega planiranja in poročanja sodeluje več kot 170 zaposlenih, ki v 14 entitetah v regiji (39 tržiščih) pripravljajo enoten plan na več kot desetih področjih poslovanja, kot so prodaja, nabava, proizvodnja, investicije, HR, logistika, IT, TQC, vzdrževanje, marketing.

Zdaj v eni aplikaciji planirajo poslovno leto in delajo 2x letno »bottom up« napovedi po vseh področjih, pri tem pa se celoten plan avtomatsko preračunava in integrira v finančnega, s čimer so pospešili celoten proces planiranja in napovedovanja (forecast).

Nova rešitev je za dvakrat pohitrila planski cikel, zagotavlja boljši nadzor nad samim potekom procesa in tudi večje zaupanje v podatke, ki so sedaj centralizirani. Zadovoljni so tudi uporabniki, saj je planiranje poenostavljeno, obenem pa so preko e-pošte samodejno obveščeni o prihajajočih rokih, zamudah ali potrebni potrditvi forme.

Podjetje JUB z zelo malo ljudmi, to je 3 ljudje v kontrolingu in 1 v IKT, obvladuje izredno kompleksen planski sistem. Procesi so sedaj med seboj povezani in avtomatski, podatki pa konsistentni.

Rešitev omogoča nadaljnjo rast podjetja že sedaj, v skladu z načrtovanimi plani in dodelavami pa jo bo s svojo sposobnostjo prilagajanja podpirala tudi v bodoče.

Vsi planski podatki se stekajo v enotno podatkovno skladišče, ki je vpeto tudi v sodobno platformo za poslovno analitiko, tako ima JUB dejanske in planske podatke vedno na voljo za analitiko.

Nova rešitev je tako zaposlenim, ki sodelujejo v procesu planiranja in poročanja (teh je danes že več kot 170) zagotovila, da hitreje opravijo svoje delo, imajo boljši nadzor nad samim potekom procesa in tudi večje zaupanje v podatke. Prej smo v aplikaciji planirali le prodajo, ostale procese pa v Excelih, zdaj pa v eni aplikaciji planiramo poslovno leto in delamo “forecast” po vseh področjih, pri tem pa se celoten plan avtomatsko preračunava in integrira v finančnega, s čimer smo pohitrili celoten proces.
Katarina Filipič

direktorica kontrolinga, JUB d.o.o.

Pogovorimo se o vaših izzivih in skupaj oblikujmo pravo rešitev.

Se želite posvetovati s strokovnjakom? Imate za nas vprašanje? Izpolnite spodnji obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času in se dogovorili za kratek pogovor.