Popoln plan proizvodnje v pol minute

Kako je mogoče avtomatizirati nekaj, kar terja ogromno časa in najboljše strokovnjake, hkrati pa zagotoviti hitro prilagajanje spremembam in nadzor?

Planiranje proizvodnje je silno dolgotrajno.

Zaradi izjemne kompleksnosti je planiranje ena najtežjih dejavnosti, napake pa so drage in nedopustne. Ker je časa vedno premalo, se sklepajo kompromisi. Preizkusi se le nekaj možnosti, omeji se le na del proizvodnje, za vsak primer se naroči preveč materiala.

Ko pride do sprememb, se ne moremo hitro odzvati.

Pri nujnem naročilu ali okvari stroja je nemogoče takoj narediti nov plan. Takrat potrebujemo več planerjev, več sredstev ali pa delamo na zalogo. V vsakem primeru to poslabša učinkovitost, zmanjša konkurenčnost podjetja in podaljša dobavne roke.

Dovolj je. Pospešimo planiranje in znižajmo stroške.

 

V podjetju RESULT smo hitrorastočim proizvodnim podjetjem omogočili poprej nemogoče. Vodstvo se odloči, ali želi proizvajati z največjo produktivnostjo, čim bolj vitko (lean manufacturing) ali pa poljubno mešanico obeh. V pol minute je narejen plan, ki upošteva vse omejitve delovnih nalogov, strojev, delavcev, rokov, razpoložljivosti in zaloge.