Kolikokrat v planskem obdobju ste se že vprašali: »Ali res ne obstaja rešitev, ki bi pripomogla k večji avtomatiziranosti planskega procesa? Večji preglednosti? Fleksibilnosti? Ali ne more biti vse na enem mestu? Uporabniku prijazno? Ali mi je res treba vsega tega popravljanja, opominjanja in čakanja na povratne informacije preko maila?«

Ste med tistimi, ki so mnenja, da je cena implementacije dolgoročne rešitve za poenostavitev planskega procesa predraga, ali med tistimi, ki verjamejo, da se investicija zaradi optimalnejšega izkoristka časa vas, talentiranih posameznikov, splača?

Vsak dan lahko beremo in gledamo o izboljšavah, ki jih napredne tehnologije povzročajo v Sloveniji, kolektivno pa smo, ujetniki rutine. Ker smo udeleženci v planskem procesu ljudje, sposobni kritičnega razmišljanja, je vsekakor žogica pri nas, da izkoristimo vse opcije

Kaj vse bi lahko še ustvarili in doprinesli, če bi vaša organizacija namesto dosedanjih nekaj tednov planirala nekaj dni? Ali povedano drugače, zavoljo hitrejšega in bolj učinkovitega planiranja izvedla dodatno plansko verzijo ali napoved? Avtomatizacija planskih procesov, ki jih sedaj bolj ali manj izvajate ročno, pomeni zaslužek in dodano vrednost vašemu osebnemu delu, kot bolj učinkovitemu izvajanju poslovnih procesov vašega podjetja.

Letno planiranje je kompleksen proces. O tem ni dvoma. Postavitev centralizirane rešitve kot je BizView, ki bo v skladu z vsemi metodološkimi navodili za izvajanje planskega procesa, pa je hitra, zelo učinkovita in primerna tako za majhne kot tudi za velike in mednarodne poslovne sisteme.

Celoten centraliziran planski proces je zasnovan na konceptu enotne vstopne točke za vse planerje, ki so jim dodeljene prednastavljene predloge, ki jih ne morejo spreminjati, in za katere obstaja možnost njihovega kopiranja in prenosa v prihodnje plane, kar zagotavlja nemoten in konsistenten planski proces.

Zbiranje, usklajevanje in odobritve delnih planov, ki jih pripravijo posamezna funkcijska področja ter nato njihovo združevanje v končni načrt, postane bolj enostavno kot kdajkoli. Da bi zagotovili enotnost in kompatibilnost delnih planov po posameznih funkcijah je potrebna vnaprejšnja opredelitev in postavitev planiranja. BizView omogoča določitve osnov za usklajevanje na podlagi vaših kriterijev kot so teoretično logična zaporedja funkcij, prednosti posameznih funkcijskih ciljev ali ozka grla v organizaciji. Pričakovani časovni roki za oddajo končnih poročil se zato lahko skrajšajo tudi za več tednov.

Celovita in centralizirana rešitev planskega procesa BizView omogoča avtomatiziranost  konsolidacije posameznih postavk in valutne konverzije. Izkaz poslovnega izida, bilanca stanja in izkaz denarnih tokov se izpolnjujejo avtomatično, saj agregacija podatkov poteka v realnem času, ne glede na lociranost poslovne enote. Ker so podatki z razvidno revizijsko sledjo preko spletne aplikacije dostopni v vsakem trenutku, izdelava poročil pa avtomatizirana, ne bo poročanje nikoli več časovno obremenjujoče.

BizView omogoča odločevalcu prijazen grafični pregled nad tem kdo od uporabnikov je pričel ali končal z delom, za katerega je v planskem procesu odgovoren. Zelo pomembna prednost pred do sedaj za planiranje prevladujočim Excelom, je v zaščiti podatkov, kajti z nastavitvijo dovoljenj in hierarhije uporabnikov-planerjev, poskrbimo, da nihče ne dostopa in nima vpogleda do podatkov, ki se ga neposredno ne dotikajo. Prav tako uporabniki ne morejo »editirati« ali kako drugače spreminjati prednastavljenih planskih dokumentov, kar prihrani marsikatero zagato in zamudo.

Komunikacija med deležniki je neposredna. Poleg komentarjev na nivoju celice ali vrstice, ki smo jih vajeni iz Excela, je komentiranje možno tudi na nivoju posameznega planskega obrazca, neposredno v aplikaciji. Tako neposredno in enostavno, kot smo navajeni komuniciranja npr. v Messengerju in podobnih popularnih »chat« app-ih. Povezanost in posledično možnost medsebojnega, kvantitativnega ocenjevanja poslovnih funkcij nabave, proizvodnje, prodaje, kadrov, idr., se z implementacijo orodja za celovito podporo planskemu procesu prestavi na višji nivo, s čimer si zagotovite prihranke in višjo donosnost.

Preigravanje različnih scenarijev in uporaba funkcije ”Kaj, če?” dajeta planskemu procesu s pomočjo BizView vso potrebno prožnost, ki je ob vse večjih negotovostih na trgu, zelo pomemben atribut.

Formule  v BizView so identične tistim v Excelu. Template je enak. BizView vam omogoča, da kapitalizirate na obstoječem znanju Excela. Ne gre torej za revolucijo, temveč nadgradnjo vašega znanja in operativnih zmožnosti.
Planiranje doživlja preporod in skozi avtomatizacijo in programsko podporo procesu za podjetja ustvarja dodano vrednost, bodisi skozi zmanjšanje svoje časovne zahtevnosti in intenzivnosti bodisi z novo odkrito prilagodljivostjo izboljšuje reagiranje na danes izrazito dinamičnih trgih.

Pridružite se nam na poslovnem zajtrku, kjer bomo govorili o temeljnih elementih kakovostne informacijske rešitve planiranja
(celovitost, razširljivost, skalabilnost, cenovna učinkovitost in optimalen čas do uvedbe).

 

Pia Plevnik

Marketing

Ne spreglejte sorodnih člankov