Podjetja so se naučila hraniti podatke. Sedaj sedijo na potencialnem zakladu ali pa tempirani bombi, odvisno od tega, ali znajo in zmorejo kakovostno upravljati s podatki. Razsodnik bo uredba GDPR. 
Nova evropska uredba GDPR prinaša vrsto novosti na področju upravljanja podatkov, a le za podjetja, ki se tega do sedaj »niso šla«. Pojem upravljanja s podatki (ang. data governance) se je rodil pred okoli 30 leti, njegova naloga pa je izboljšati upravljanje, obdelavo in izrabo podatkov v poslovne namene. Upravljanje podatkov je namreč na vrsti krepko pred analitiko in poslovnim obveščanjem. Je tudi bistveno širši pojem od poslovnega obveščanja.
Kakovostno upravljanje s podatki potrebuje sleherno podjetje, ki želi na njih graditi svoje poslovanje. Brez njega se podjetje ne more iti tako zelo priljubljene samopostrežne analitike, dela z masovnimi podatki in poslovnega obveščanja na steroidih. Brez upravljanja podatkov ni podatkovno gnanega poslovanja.

Brez strahu, imate priložnost urediti delo s podatki

Danes se podjetja bojijo splošne uredbe o varstvu podatkov, pa čeprav bi morala v njej videti priložnost. Priložnost, da uredijo delo s podatki, saj je varstvo podatkov neposredno povezano tudi z njihovim upravljanjem in arhiviranjem. Pristop, da se področja urejanja dela s podatki podjetje loti zato, da zadosti črki zakona oziroma predpisa, je napačen. Podjetja naj svojo podatkovno krajino uredijo že zato, da bodo sploh vedela, kaj se v podjetju dogaja s podatki. To je temelj, osnova, podlaga za točnejše analize poslovanja.
GDPR ni »bav bav«, saj podjetjem predpisuje le neke vrste osebno higieno glede upravljanja s podatki. Rešitve za upravljanje s podatki pa so tiste, ki v poslovanje uvedejo napredne tehnike in metodologije, s katerimi nato orodja za poslovno analitiko in poslovno obveščanje naredijo »čudeže«. Upravljanje s podatki namreč še poveča učinkovitost analitike in obveščanja, predvsem pa poslovne uporabnike strukturirano in usmerjeno pripelje do razmišljanja, kaj sploh početi s podatki. In to je tista prava dodana vrednost – napredno delo s podatki lahko odpre nov vidik poslovanja in ustvari nove poslovne priložnosti.
Predlagam vam torej, da ne skrbite zgolj za tehnično skladnost poslovanja z GDPR, temveč novosti uvedete tako, da bodo od njih imeli koristi vsi poslovni uporabniki. Prvi in hkrati pravi odgovor na GDPR je upravljanje podatkov!