Poslovna inteligenca ali BI (business inteligence) je učinkovito orodje, ki odpira poti za povečanje prihodkov podjetja. V tem prispevku si bomo ogledali nekaj primerov iz naslova dobrih praks, ki se lahko uporabijo v skoraj vsakem podjetju.
Poslovna inteligenca odgovarja na vprašanja, komu kaj prodajati in zakaj. S poglobljenim vpogledom v dogajanje na trgu ter podatki o prodaji lahko pridobimo informacije, ki nam pomagajo pri optimizaciji prodaje.
Prodajalci, opremljeni z informacijami, ki izhajajo iz širine zajetih relevantnih podatkov in iz »real time« podatkov, prodajajo na podlagi konkretnih dejstev, ki so učinkovitejše orodje za prodajo kot »prodaja na pamet«. Mnogo bolj so verodostojni, kar pomeni, da se s tem veča zaupanje stranke.
Zanimiva dejstva hitreje vzbudijo pozornost, poleg tega pa se na podlagi konkretnih podatkov začnejo porajati dodatna ali sorodna vprašanja, za katere kupec niti ni vedel, da bi odgovore nanje potreboval. S tem se veča zanimanje stranke, koristi za kupca ter možnost za prodajo.

Potencial za povečanje prihodkov bolj izrazit

Na podlagi analize kupcev lahko prepoznamo stranke, za katere se je vredno truditi in pri katerih je možnost za prodajo največja. Identificiramo lahko tiste, pri katerih je zaslužek največji; včasih so to v nasprotju s predvidevanji naše zveste stranke, ki redno kupujejo, in ne velika podjetja. Aktivnosti prodaje lahko priredimo tako, da optimalno razporedimo dejavnosti med pridobivanje novih strank in zadovoljevanje obstoječih.
S poznavanjem stranke in zgodovine njenih nakupov se lahko prodajalec mnogo bolj približa stranki in lažje pomaga pri reševanju njene težave. Posledici sta večje zadovoljstvo in  zvestoba ter verjetnost za ponovni nakup.
Na povečanje prihodkov pa vplivamo tudi z drugimi strateškimi potezami:

  • Z BI hitro dobimo odgovore na kritična poslovna vprašanja.
  • Identificiramo lahko ozka grla v dobavi in jih skušamo odpraviti.
  • Prenesemo zaloge iz ene poslovalnice v drugo, kjer smo zaznali večje povpraševanje.
  • Pridobimo informacije, ki so podlaga za cross-sell in up-sell.
  • Prepoznamo področja, produkte in prodajne poti, ki nam prinašajo največ, ter tista, s katerimi izgubljamo čas.
  • Z analizo prodaje lahko natančneje oblikujemo plan prodaje in posledično znižamo količino varnostnih zalog.
  • Prepoznamo druge možnosti za zniževanje stroškov.

Možnosti za povečanje prihodkov v podjetju je veliko, potrebno je le prepoznati priložnosti in pravilno usmeriti aktivnosti in energijo. Kontaktirajte nas, v kolikor vas zanima, kako bi lahko povečali prihodke in zmanjšali stroške v vašem podjetju. Z veseljem vam bomo pomagali.