Notranja revizija kot kontrolni instrument poslovanja v času hitrih sprememb, velikih količin podatkov in nepreglednih postopkov potrebuje sodoben pristop k izvajanju revidiranja. Z uporabo naprednih programskih rešitev se lahko olajša in poenostavi svoje delo ter hkrati maksimizira svojo učinkovitost. Ste pomislili, da poslovna inteligenca je naprednejši pristop k revidiranju, ki vse to zagotovi?
S povečano vlogo informacijske tehnologije in uporabo ERP sistemov za vodenje organizacijskih procesov se je povečala tudi potreba po programskih rešitvah, ki bi zmogle zahtevno nalogo in pomagale revizorjem pri analizi in razumevanju podatkov. Podjetja imajo prepogosto svoja poročila prirejena za potrebe vodstva in odločevalcev, ne pa za pomoč revizorjem. Ne glede na to, ali je revizija notranja ali zunanja, se mora revizor znajti po svoje, kar pa vzame lahko veliko časa.

Zapolnite vrzel z uporabo BI

Poslovna inteligenca oz. BI (Business Intelligence) se je že večkrat izkazala kot učinkovit odgovor na to potrebo. Predvsem zato, ker omogoča večji vpogled v globino, širši pogled in s tem večje razumevanje med povezavami podatkov, hitrejše in bolj natančne analize ter jasen pogled na morebitna odstopanja. Služi tudi kot most med različnimi viri podatkov. Klasična vrzel med podatki v podjetju, ki so razdrobljeni in alocirani, se lahko enostavno zapolni s poslovno-analitično rešitvijo, saj le-ta zna povezati podatke iz različnih virov in omogoča pregled na enem mestu.
Zaključimo lahko, da poslovna inteligenca je naprednejši pristop k revidiranju in tako več kot dobrodošlo orodje za vsakega revizorja. Zagotovo pa je korak naprej od starih pristopov, ki so lahko mnogo bolj zapleteni, trajajo dlje in stanejo več denarja.