O podatkovni pismenosti in njenemu pomenu za izboljšanje poslovanja smo govorili že leta 2017. Trend razumevanja in posredovanja podatkov pa se je nadaljeval tudi skozi leto 2018 in bo v še večji meri vstopil tudi v 2019.

Digitalizacija poslovnega sveta je spremenila zahteve po spretnostih na delovnem mestu. Podatkovna pismenost postaja zato vedno bolj pomembna veščina, ki jo delodajalci iščejo pri zaposlenih. Podatkovna pismenost zaposlenim omogoča bolje izkoristiti podatke in bolj učinkovito uporabljati orodja za analizo. To je hkrati izhodišče poslovni analitiki v podjetju, ki je prav tako postala obvezna kompetenca na trgu dela, kot seveda tudi osnova poslovnim aktivnostim v podjetjih.

Kaj je podatkovna pismenost?

Podatkovno pismenost lahko opredelimo kot sposobnost branja, razumevanja, ustvarjanja in posredovanja podatkov kot informacij. V poplavi podatkov o poslovanju, moramo prepoznati in pozornost usmeriti na podatke iz katerih lahko izluščimo najbolj relevantne informacije. Sprejemanje odločitev na podlagi takšnih informacij je učinkovitejše, prinaša uspehe in izboljša poslovanje.

Podatkovna pismenost bistveno pripomore h kvalitetnejši storitvi ali izdelku, optimizaciji poslovanja, boljšim poslovnim odločitvam in nenazadnje uspešnosti podjetja.

Kako?

Qlikov strokovnjak Jordan Morrow pravi, da obstaja velik razkorak med poznavanjem in razumevanjem podatkovne pismenosti ter dejanske implementacije, ki bi podjetjem koristila.

Razvil je 6 korakov, ki podjetjem pomagajo do naravnega razvoja učinkovite uporabe podatkov.

  1. Načrtovanje in vizija: načrtovanje vizije podatkovne pismenosti in vključenost CDO-ja (Chief Data Officer) ter zagotavljanje, da se ta načrt in vizija sprejmeta.
  2. Komunikacija: komunikacija znotraj organizacije, ki zaposlene seznani z evolucijo procesa upravljanja s podatki.
  3. Evalvacija delovne sile: odkriti, kako blizu je tematika zaposlenim, koliko truda so pripravljeni vložiti ter kdo se spremembi upira in ne želi sodelovati. Tako lahko vsakega ustrezno umestimo in prilagodimo tudi nivo oz. razvoj učenja.
  4. Podatkovna kultura: pred individualnim učenjem morajo organizacije zaposlenim predstaviti kulturo podatkovne pismenosti, jih seznaniti z osnovami in načinom dela, ki ga bodo izvajali.
  5. Prilagojeno učenje: vsak posameznik mora imeti svoj načrt za razvoj podatkovne pismenosti, saj so začetna znanja in motivacija na različnem nivoju. Prav zato je potrebno posameznike obravnavati individualno!
  6. Merjenje: rast podatkovne pismenosti med zaposlenimi je potrebno meriti. Le tako lahko zagotovo vemo, da se odločitve sprejemajo na podlagi relevantnih podatkov.

S povečanjem podatkovne pismenosti med zaposlenimi, verjetno ne boste rešili sveta kot Chris Pine v vlogi CIA analitika Ryan-a, gotovo pa boste presenečeni nad pozitivnimi spremembami, ki jih večja informiranost in sposobnost odločanja na podlagi podatkov prinašata.