Smo s temo programske podpore procesu planiranja »vpadli v debato« in zdaj krog udeleženih zmedeno obrača glave eden do drugega, malce dezorientirani ob na videz prekinjeni rdeči niti? Menim, da ne.

Pospešena dinamika dela in povečan obseg zahtev planiranja v današnjih tržnih razmerah sta povzročila, da je planski proces oz. trenutna logika planiranja trčila ob omejitve. Zelo aktualen je zato izziv, kako te ovire preseči in nadgraditi znanje, ki ga podjetje ima. Rešitev je celovit podporni sistem, ki proces avtomatizira in planerjem daje kontrolo, uvaja transparentnost v proces in poveča učinkovitost izvedbe (hitreje, boljša komunikacija in sodelovanje, fleksibilnost).

Ali vas vsako leto obremeni proces, kjer je kontrola vnosov in prilagajanja številk nemogoča?
Zagotoviti programsko podporo planiranju pomeni imeti hkrati nadzor nad kakovostjo plana in hitrostjo priprave finančnega plana.
Planiranje je temelj poslovne učinkovitosti in dolgoročne uspešnosti, zato je nujno ugotoviti, kako do rešitve, ki bo to podpirala.

O tem bodo na Poslovnem zajtrku spregovorili strokovnjaki iz Švedske, kot tudi planerji in finančni vodje iz Slovenije, ki bodo predstavili svoje zgodbe iz prakse.
Na zajtrku bomo govorili o temeljnih elementih kakovostne informacijske rešitve planiranja (celovitost, razširljivost, skalabilnost, cenovna učinkovitost in optimalen čas do uvedbe).
Enako pomembno je, da rešitev vsebinsko pokriva naslednje potrebe:

– Enotna točka dostopa za vse uporabnike za centraliziran vnos podatkov

– Upravljanje procesa planiranja iz ene točke (spletna aplikacija)

– Agregacija planskih podatkov v realnem času

– Finančna konsolidacija: avtomatizirane združitve, izključitve medpodjetniških postavk

– Sledenje zgodovine vnosov

– Podpora sodelovanju uporabnikov in enostavna komunikacija znotraj sistema

– Možnost priprave „Kaj, če“ scenarijev, različic in simulacij

Sistem za podporo planiranja v končni fazi pomeni narediti korak od načrtovanja do upravljanja uspešnosti.

Se vidimo na zajtrku. Dober tek!