Naslednja stopnja poslovne inteligence s Qlik Active Intelligence platformo

by | 11. Okt 2022 | Blog, Poslovna inteligenca (BI), Qlik Sense

Poslovno odločanje je ena najtežjih nalog vodstva. Vpliva na vse vidike podjetja, vključno z doseganjem kratkoročnih in dolgoročnih ciljev, uspešnostjo poslovanja in nenazadnje na sam obstoj podjetja. Zato je ključnega pomena, da so odločitve, ki se sprejemajo, pravočasne in pravilne. Prav zato so pri Qlik-u razvili novo platformo, ki podpira odločevalce z najvišje razvito tehnologijo doslej.

Qlik Active Intelligence platforma je razvita z enim samim namenom: optimizirati vsak trenutek poslovnega odločanja z informiranim ukrepanjem. Podjetja dandanes zbirajo ogromno podatkov, vendar ti niso pripravljeni za takojšnjo podporo odločanju. Qlik operacionalizira DataOps za analitiko in spreminja neobdelane podatke v zaupanja vredne, ki jih je mogoče uporabiti, jih je enostavno najti, so aktualni in takoj na voljo. Poslovni uporabniki lahko tako dobijo iz surovih  podatkov pomembne vpoglede takrat, ko jih potrebujejo, da lahko takoj sprejmejo odločitve in sprožijo potrebno akcijo.

Platforma združuje dva osnovna sklopa funkcij:

▶ Qlik Sense SaaS pokriva vsa osnovna orodja, za analitične potrebe podjetji in platformo za upravljanje, ki skrbi za orkestracijo, varnost in upravljanje z podatkovnimi viri.

▶  Qlik Cloud pokriva vse podatkovne storitve, vključno z integracijo, transformacijami in povezavami na vire , poenostavitvijo vnosa podatkov in upravljanjem in katalogiziranjem podatkovnih zbirk. Uporablja se lahko ločeno in se integrira z drugimi BI orodji.

Qlik je na svoji Qlik Active Intelligence platformi razvil kar nekaj pomembnih funkcij, ki pripomorejo k učinkovitosti platforme.

Da ne bi te funkcije ostale neznane ali vsaj premalo izkoriščene, jih z namenom boljšega razumevanja predstavljamo spodaj:

▶ Opozarjanja in Akcije (Alerting & Actions)

Qlikova opozorila proaktivno obvestijo uporabnika takoj, ko se podatki spremenijo, kar omogoča hiter odziv na spremembe v poslovanju. Opozarjanje temelji na podatkih iz podatkovnega modela in ne iz posamezne vizualizacije oz. posameznega objekta, kar pomeni, da uporabnik lahko spremlja vse podatke v podatkovnem modelu.

▶ Poročanje (Subscriptions & Reporting)

Naročnine omogočajo uporabniku, da sam naroči določeno poročilo glede na lastne izbrane filtre in časovne potrebe. Poročanje lahko nadomesti preprosta opravila tiskanja oz. ročna PDF poročila z avtomatizacijo. Ta funkcija pa se še pospešeno razvija.

▶ Tok podatkov (Data lineage)

Uporabnik brez uporabe zunanjih oz. drugih aplikacij vidi celotno pot podatkov znotraj ene analitične aplikacije, in sicer takoj in avtomatsko. Ker morajo biti podatki nadzorovani, pregledni in vredni zaupanja, se uporabljajo metapodatki.

▶ Vgrajena analitika (Embedded analyitics)

Vgrajena analitika integrira analitične zmogljivosti in vsebino v poslovne aplikacije, spletna mesta ali portale. Uporabnikom omogoča hiter dostop do ustreznih podatkov in vpogledov v njihove vsakodnevne poteke dela brez upočasnitve in prehoda na uporabo ločene analitične aplikacije. To organizacijam olajša opolnomočenje zaposlenih, strank, dobaviteljev oz. partnerjev z informacijami, ki jih potrebujejo tam, kjer delajo, da si lahko odgovorijo na vprašanja, sprejemajo boljše odločitve in hitreje ukrepajo.

▶ Avtomatizacija aplikacij (Applications automations)

Avtomatizacija aplikacij je del platforme oz. platforma, za avtomatizacijo na enem mestu, omogoča integracijo podatkov med različnimi platformami (Teams, Slack, DropBox…). Zunanje skripte (cronjob, python…) na strežniku ali sistemu v oblaku niso več potrebne, da bi ustvarili avtomatizacijo. V Qlik oblačno platformo je vključenih 5.000 avtomatizacij na mesec.

▶ Qlik AutoML

Modele strojnega učenja znotraj platforme Qlik je mogoče hitro uvesti, in to na svojih izbranih nizih podatkov in brez kodiranja.

▶ Katalog podatkov (Data Catalog)

Katalogiziranje je avtomatizirano, in sicer za vse kanale in vire. To pomeni zmanjšanje ročnega vzdrževanja kataloga podatkov, zaradi avtomatizacije testiranja  pa tudi poenostavljenost pravilnosti podatkov in zagotavljanje preglednosti.

Današnja podjetja potrebujejo izredno dinamičen odnos do informacij.

Tisti podatki, ki imajo visoko poslovno vrednost in odražajo trenutno stanje, morajo priti pravočasno do odločevalcev. Informacije, ki jih ti podatki sporočajo, pa morajo neprekinjeno teči v vsakdanje procese. Navadno BI orodje torej ne zadostuje več, saj ne omogoča optimizacije odločanja in ukrepanja v realnem času.

Cilj uporabe Qlik Active Intelligence platforme je seveda dobiti kar največ vrednosti iz podatkov, ki so na voljo. Sodobna podatkovna skladišča  so lahko zelo zapletena, nova platforma pa omogoča, da se ta vsakdanji poslovni izziv enostavneje rešuje. Poleg tega prinaša še prilagodljivost pri upravljanju, pravilno predstavitev podatkov, nižje stroške IT in širok nabor funkcij, ki povečujejo učinek in skrajšujejo čas do vrednosti, ki jo imajo uporabniki od podatkov. Načini za prenos podatkov in vpogledi se nahajajo tam, kjer jih uporabnik potrebuje in kjer bo sprejemal odločitve.

Prednosti uporabe aktivne inteligence so:

  • Takojšnji odziv na trende, povezave in premike v podjetju in na trgih.
  • Izboljšanje strategij, procesov in izdelkov/storitev v okviru digitalizacije.
  • Napredno sodelovanje z vključevanjem proizvajalcev in uporabnikov podatkov.
  • Pospeševanje poslovnih rezultatov s povečanjem agilnosti in učinkovitosti.
  • Pridobitev zaupanja v podatke, spoznanja in uvide ter sprejete ukrepe.

Poslovna inteligenca z novo Qlik Active Intelligence platformo premika meje.

Danes je ključ za uspeh akcija, ki je podprta s pravimi odločitvami – te pa temeljijo na pravilnih in pravočasnih podatkih. Mnogo podjetij že vlaga velike količine sredstev, da ne bi zamudila tega naslednjega koraka v poslovni evoluciji. Ker vedo, da lahko edino tako obstanejo in uspevajo na današnjih hitrih trgih.

Vir: Qlik

Vodja Qlik ekipe vam je na voljo za pogovor o vaših izzivih.

Grega Lang

Grega Lang

Head of Qlik Team| Lead Qlik Tech

E: [email protected]
M: +386 41 786 358

Ne spreglejte sorodnih člankov

 

Želite prejemati pomembne novosti in nasvete za doseganje boljših poslovnih rezultatov?

Naročite se na Resultove novice →