Enoten plan nabave, popoln nadzor zalog

Kako uvesti red in pregled nad zalogami stotin in tisočev izdelkov? Kako povezati prodajo in nabavo, da lahko vedno naročimo optimalno količino glede na povpraševanje?

Naročanje čez palec je zelo drago.

Tam, kjer ni natančnega nadzora nad stanjem zalog, komercialisti ali nabavniki raje naročajo malo preveč, da ne bo zmanjkalo. To vodi v prekomerne zaloge, posledično pa prevelike stroške in manjšo konkurenčnost.

Stvari se še poslabšajo, ko naroča več nabavnikov.

To vodi v še slabši nadzor trenutnih zalog, pa tudi v prelaganje odgovornosti za prekomerne zaloge. Če ni trenutnega prenosa informacij med prodajo in nabavo, pa postane predvidevanje prihodnjih naročil že podobno prerokovanju.

Dovolj je. Povežimo prodajo z nabavo in znižajmo stroške.

 

V podjetju RESULT smo podjetjem z obsežnim prodajnim programom zagotovili enotno planiranje naročanja za vse komercialiste, z enotnim zbirnim planom za vse dobavitelje in s tem učinkovit nadzor in upravljanje zalog, tako zanje kot za vodstvo.