Result je aktiven član Strateško razvojno inovacijskega partnerstva Pametna mesta in skupnosti (SRIP PMiS), katerega namen je oblikovanje uspešnih zgodb na področju gospodarstva in raziskovalne sfere.

Oktobra pa smo postali tudi člani Programskega sveta Vertikale Mobilnosti, kjer nas bo zastopal Marko Gombač, direktor Enterprise Mobility Solutions divizije v našem podjetju.

Ključni cilj področne vertikale Mobilnost, transport in logistika je povečanje mobilnosti ljudi in blaga z omogočanjem zanesljivih, prilagodljivih, vsem dostopnih, varnih, bolj tekočih ter bolj zelenih mestnih in obmestnih storitev mobilnosti, transporta in logistike.

Marko Gombač ima izjemne izkušnje iz področja mobilnosti, saj sodeluje pri načrtovanju, razvijanju in uvajanju različnih programskih rešitev na tem področju že zadnjih 15 let.

Projekti, ki jih vodi in izvaja, tako za multinacionalke iz evropskih držav kot za podjetja v domači regiji, vključujejo programske rešitve s področja najema vozil, souporabe vozil, upravljanja z voznim parkom, inteligentno planiranje obsega voznega parka, samodejnega prilagajanja cen storitev, mobilnost v operativi in drugo. S širšim vpogledom na prihodnji razvoj mobilnostnih storitev in potreb deležnikov na tem tržišču spodbuja inovativne, ter na sodobni tehnologiji (z uporabo umetne inteligence in obdelave velike količine podatkov) sloneče pristope k reševanju izzivov v mobilnosti.

Verjamemo, da bomo z znanjem in izkušnjami lahko aktivno vplivali na smernice na področju mobilnosti in občutno prispevali k doseganju zastavljenih ciljev.

Ne spreglejte sorodnih člankov