Generično podjetje ne obstaja. Prav vsako podjetje je nekaj posebnega, z unikatno rešitvijo ali s povsem drugačnim načinom dela. In res ne gre samo za obrabljeno frazo. Dejstvo je, da so izzivi, s katerimi se podjetja srečujejo, raznoliki, a predvsem so cilji in način dela tisti faktorji, ki jih dejansko razlikujejo.
Ne glede na vse raznolikosti in posebnosti nam je vsem v poslovnem svetu nekaj le skupno. Vsi si želimo ogniti težavam, delovati preventivno in preprečiti, da bi do problemov sploh prišlo.
Zato, da lahko poslovni uporabniki v določenem trenutku sprejmejo najboljšo možno odločitev, morajo imeti kar se da kakovostne informacije, ki jim zaupajo. Poslovna inteligenca in poslovna analitika to zagotavljata. Seveda pa se pri uporabi le-te pristopi podjetij (že spet) razlikujejo. A težavam zaradi poslovne izgube ali zmanjšane rasti se želimo izogniti prav vsi. Zato se moramo najprej izogniti nezanesljivim, nerelevantnim in neurejenim podatkom in posledično tudi takšnim informacijam, ko gre za sprejemanje odločitev. Kar potrebujemo so zanesljivi poslovni podatki, te pa dosežemo s pomočjo učinkovite poslovne analitike.

Aplikacije za poslovno analitiko je potrebno graditi v korakih

Zakaj le? Očitek, da je to zamudno opravilo, je na mestu. Vendar samo prvič, kajti ta pristop zagotavlja, da boste lahko vse naslednje (podobne) aplikacije zgradili z že definiranimi podatkovnimi objekti in modeli, vizualizacijski (uporabniški) del pa bo ostal ločen od podatkov. Poslovna analitika v podjetju bo imela na ta način zagotovo konstantno osnovo, s tem pa podatki smiselno prečiščeni in predstavljeni. To tudi pomeni, da končni uporabniki (ne glede na število, spretnost, jezo, nerodnost …) ne bodo mogli spreminjati ali kakorkoli »pokvariti« vaših podatkov.
Se strinjate, da je to ključno? Podatki so namreč nova nafta, s tem pa tudi vaša strateška naložba in temelj vsega nadaljnjega dela in poslovnega odločanja. Logično, da tudi vašega končnega uspeha. Z dobro zastavljeno poslovno analitiko je ta skoraj neizogiben.

Počrpajte prave poslovne informacije

Qlik Sense je moderno orodje poslovne analitike, ki poslovnim uporabnikom omogoča počrpati vse ključne informacije, ki jih za poslovno odločanje potrebujejo. Velika prednost je, da razvijalcu zavoljo asociativnega modela in samopostrežne vizualizacije omogoča veliko svobode in samostojno delo od začetka do konca. Na ta način lahko hitro napreduje, pripravljene aplikacije delujejo dobro in hitro.
A takšen, klasičen pristop v razvoju aplikacij za poslovno analitiko postane velik izziv in potencialna ovira v trenutku, ko bi želeli aplikacijo ponovno uporabiti na podobnem poslovnem problemu ali ko na projektu dela več razvijalcev. BI-ekipe pa so v poslovnem okolju postale stalnica, s svojimi potrebami, kot so nadzorovan in unificiran razvoj za kontrolirano odpravljanje napak, centralizirana knjižnica podatkovnih objektov ter ustrezna arhitektura aplikacije. Pristop v razvoju aplikacij za poslovno analitiko je zato treba spremeniti in »enterprise« model v 3 korakih je za to idealen.

 V splošnem to pomeni:

Prvi korak: definiranje podatkovnih objektov in modelov

  • objekt ni samo skupek atributov, kot so kupec, artikel, operacijska enota, temveč ima osnovno domensko vsebino, ki določa (in ji dodajamo) nadaljnje atribute in šifrante, ki so lastni kupcu, artiklu, operacijski enoti …

Drugi korak: izdelava podatkovnih objektov

  • nastopi Qlik Sense specialist, ki razume, kako se spišejo »load« skripte (SQL poizvedbe, »star schema« …), da se povežejo vsi atributi ter dodajo potrebni varnostni mehanizmi.

Tretji korak: vizualizacija

  • se ne ukvarjamo več s pripravo podatkov, kar uporabimo so predpripravljeni in zanesljivi poslovni podatki; podatkovni model se dopolni izključno za potrebe dotične vizualizacije (npr. prevodi, pretvorbe valut, ipd.).

Pozitivni učinki takšnega načina izdelave poslovnih analitičnih aplikacij so številni. In če povzamem nekaj bistvenih, gre za:

  • zanesljivi poslovni podatki
  • usklajeno delo ekipe
  • nadzor na verzijami izvorne kode
  • popoln nadzor nad celotnim razvojnim ciklom
  • večjo specializacijo članov razvojne ekipe in s tem skrajšan čas razvoja (učinkovitost!)
  • prav tako pa si končni (poslovni) uporabniki lahko pripravijo svojo verzijo aplikacije in ne morejo (in ne potrebujejo) dostopati do osnovnih podatkov in jih (namerno ali »po nesreči«) spreminjati.

Ključno je, da večstopenjski »enterprise« pristop v razvoju aplikacij za poslovno analitiko omogoča ohranitev vseh uporabniških prednosti sodobnih BI-orodij, kar pomeni, da uporabnik vodi poslovno analitiko – in ne obratno.

Vaši poslovni, končni uporabniki bodo v svojem vsakodnevnem delu zato zmožni podatke hitro razumeti, jih interpretirati in tako ugotovljene informacije med seboj tudi učinkoviti deliti.

Pia Plevnik

Marketing

Ne spreglejte sorodnih člankov