Zakaj je pomembno zmanjšati tveganje, ki ga prinaša odvisnost proizvodnega podjetja od planerja, ki izgoreva ob vedno večji zahtevnosti dela, prekratkih rokih in stresu?

Vsaka odlično organizirana proizvodnja temelji na odličnem planu proizvodnje.

Plan posledično odloča o hitrosti proizvodnje, proizvodnji ceni, prilagodljivosti proizvodnje, pa tudi o količini zalog, zastojih, zamudah naročil in morda izgubljenih strankah. Zato bistveno vpliva na konkurenčnost podjetja.

Na kom sloni usoda podjetja?

Če je torej planiranje hrbtenica proizvodnje, če je steber, na katerem stoji usoda podjetja, na čem potem sloni planiranje?

Sloni na planerju. Zato je planer eden najbolj strateško pomembnih ljudi v proizvodnem podjetju. 

Odgovornost, ki jo nosi planer, je gigantska. Težavnost dela tudi. Vedno večja raznolikost izdelkov v vedno manjših serijah eksponentno povečuje zahtevnost njegovega dela. Časi planiranja se povečujejo, roki zmanjšujejo, stres in možnost napak strmo raste, učinkovitost pa pada.

Kaj pa, če planerja ni?

Kaj se zgodi, če zboli, če se poškoduje ali če odide drugam?

Na kratko, kaos. Delavci bodo izgubili osrednjega koordinatorja. Ljudje iz prodaje in nabave bodo izgubili svoj najbolj zanesljiv vir informacij. Dolge mesece bodo ostali planerji precej bolj obremenjeni, kar bo prineslo več stresa in napak, slabšo izkoriščenost strojev in ljudi, občasno pomanjkanje surovin, zastoje na linijah, zamude naročil, izpad prihodka, izgubo zaupanja strank in morda izgubo stranke. Podjetje bo moralo poiskati nov, izjemno redek kader in investirati v večletno uvajanje. Minila bodo leta, dokler druga oseba ne bo dosegla enake ravni znanja in zaupanja znotraj ekipe.

Kako to rešiti?

Se lahko v tej situaciji naslonimo na manj izkušenega planerja? Na prvi pogled to pomeni še dolgotrajnejše planiranje, še več napak in še več stresa. Toda če manj izkušenega planerja opremimo z orodjem, ki mu omogoča veliko hitrejše planiranje in možnost upoštevanja vseh parametrov, potem ne bomo več popolnoma odvisni od najboljšega planerja.

Je to mogoče? Ne samo, da je mogoče, nujno je.

Planiranje postaja vedno bolj kompleksno. Planer je človek, človeške zmožnosti pa imajo mejo. Tako kot danes na borzah algoritmi v milisekundah krojijo ponudbo in povpraševanje, je tudi pri proizvodnem planiranju hitro prilagajanje vedno več zahtevam postalo prezahtevno za ljudi – tudi za ekipo najboljših planerjev. Ti pri kompleksni proizvodnji potrebujejo pol dneva, da naredijo plan, ki upošteva vse stroje, zaposlene, zaloge in naročila. Karkoli od naštetega se spremeni, je znova potrebno nekaj ur preračunavanja, da je celoten sistem spet optimiziran.

Kdor je hitrejši, je konkurenčnejši.

Orodje, ki popolnega plana proizvodnje ne izdela v 3 urah, ampak v pol minute, bi omogočilo tudi manj izkušenim planerjem bliskovito reagirati na spremembe naročil, občutno zmanjšati ceno izdelka in bistveno izboljšati konkurenčnost podjetja.

To je mogoče le z uporabo umetne inteligence. AI lahko napove in predvidi veliko količino kombinacij, lahko pregleda vse medsebojne odvisnosti in ima sistem pod kontrolo ter opozarja na napake. Hkrati pa nam avtomatsko planiranje, ki je prilagojeno naši proizvodnji, poda jasna in zanesljiva navodila, kako organizirati proizvodnjo.

Najboljši ničesar ne prepuščajo naključju. Kdor se hitreje prilagaja na spremembe, ki jih prinašajo nenadne epidemije, odhodi ljudi, muhavost strank in sprememba volje vodstva, ta ima več možnosti, da postane prvak v panogi.

Pia Plevnik

Marketing

Ne spreglejte sorodnih člankov