Poslovni uporabnik – odločevalec postavlja vprašanja in pridobiva odgovore, da lahko sprejema odločitve, ukrepe. In odgovore mora dobiti tako hitro, kot hitro razmišlja. Le tako bo učinkovit in temeljit in ne bo izgubil rdeče niti. Samopostrežna analitika je kombinacija pravega orodja in primerno pripravljenih podatkov, ki poslovnemu uporabniku to omogočajo.

Zakaj torej toliko hrupa, če povsem dobro poslujemo z analizami, ki nam jih pripravlja IT oddelek?

Težavi sta dve:

  1. Pravih vprašanj o poslovnih vsebinah IT oddelek običajno ne zna postavljati.

To pomeni, da pripravi novo analizo šele, kadar dobi zahtevo (pravo vprašanje) od poslovnih uporabnikov.

  1. Druga težava izhaja iz prve: hitrost.

Poslovni uporabnik, recimo finančnik, posreduje vprašanje IT oddelku: »Kolikšen delež X imamo pri poslih tipa Y?«. Informatiki izvlečejo ustrezne podatke, oblikujejo poročilo in ga vrnejo finančniku. Finančnik poročilo pregleda in ugotovi, da je dinamika pri poslih tipa Z podobna, ob tem pa opazi tudi pomembnost časovnice. IT oddelku postavi novi dve vprašanji in informatiki pripravijo novo poročilo…tak krog se vrti ure in dneve. Finančnik bo pripravil predlog ukrepa v nekaj dnevih ali tednih. Ker bo med dolgotrajnim postopkom moral nasloviti še druge naloge, bo medtem izgubil prvotno idejo, rdečo nit in ukrep verjetno ne bo tako učinkovit.

Podjetje, ki reagira hitreje in pravilneje, je bolj konkurenčno. Zato poslovni uporabnik ne more in ne sme čakati IT strokovnjakov. Do odgovorov mora priti sam. Pri iskanju takšnih odgovorov je nepogrešljiva t.i. samopostrežna analitika. Takšno orodje, s kombinacijo pravilno pripravljenih podatkov, mu omogoči, da do pravilnih odgovorov pride sam in v zelo kratkem času.

 Gartner je leta 2017 izvedel raziskavo med 3000 vodji informatike, ki so dejali, da bo v naslednjih nekaj letih nastala bistvena razlika med podjetji, ki uporabljajo podatke in tistimi, ki jih ne. Leto kasneje so na Gartner Data & Analytic Summit v Londonu (UK) ugotavljali, da bodo že leta 2019 več analiz opravili poslovni uporabniki kot pa podatkovni znanstveniki. Vodilna tema srečanja je bila, kako v podjetje uspešno vpeljati samopostrežno analitiko.

Podobno razmišlja eden od vodilnih ponudnikov orodij za poslovno analitiko, podjetje Qlik. Njihovo temeljno poslanstvo je korenito izboljšati poslovanje podjetij z izkoriščanjem podatkov.

Ugotavljajo, da je za dosego maksimalnega učinka potrebno s sposobnostjo raziskovanja in razumevanja podatkov opremiti prav vse »vloge« v podjetjih, ki sprejemajo velike ali male odločitve.

Na teh izhodiščih je zgrajena celotna platforma Qlik, še posebej orodje za končnega uporabnika Qlik Sense.

Za raziskovanje podatkov s Qlik Sense ne potrebujete nobenega posebnega znanja, niti pomoči specialistov. Osnove samostojne uporabe orodja se lahko naučite v uri ali dveh. Naprednejši uporabniki lahko nadaljujejo brez omejitev do pristopov podatkovnih znanstvenikov in pri analizi uporabljajo strojno učenje, umetno inteligenco, python in R, ki jih zlahka vključimo v Qlik Sense.

Zanima nas, kako lahko npr. vodja projekta in finančnica samostojno raziskujeta podatke in odkrivata nove možnosti, ne da bi se morala priučiti programerskih veščin.

Za samostojno postavljanje vprašanj – raziskovanje podatkov v Qlik Sense ne potrebujemo znanja programskega jezika.

Podatke lahko izbiramo grafično ali z vnašanjem ključnih besed. Tako preprosto je, kot bi uporabljali internetni iskalnik. Enostavno postavimo vprašanje, npr. »Kateri kupci zmrznjenega programa prinašajo največjo razliko v ceni in kaj kupujejo?«, izberemo zmrznjeni program in v trenutku dobimo odgovor.

Qlik Sense ob vsaki izbiri z barvami prikaže, kaj je s tem zajeto, kaj bi bilo lahko še zajeto in kaj je izpuščeno. Takoj se lahko vprašamo ZAKAJ in to tudi raziščemo.

Tako dobimo dobra naslednja vprašanja: »Aha, zakaj pa nihče izmed top 10 kupcev zmrznjenega programa z največjo razliko v ceni ni kupoval preko kanala internetne prodaje? Kdo pa so top kupci v tem kanalu?«

Z odzivnim orodjem, ki je preprosto za uporabo, ne izgubljamo rdeče niti svojega razmišljanja, ki nas bo pripeljala do ideje za izboljšanje poslovanja.

Z uporabo Qlik Sense boste postali podatkovno pismeni in iz vaših podatkov izvlekli poslovno vrednost.

 

Vaše stranke bodo vesele izboljšanega poslovnega pristopa in vaše podjetje bo postalo bolj konkurenčno. Do tega vas bo pripeljala enostavna, a učinkovita BI rešitev, orodje Qlik Sense.

Ne spreglejte sorodnih člankov