RAZVOJNO RAZISKOVALNI PROJEKT – ANALITIČNA PLATFORMA ZA KRMILJENJE IoT PROIZVODNJE

Zanima me več

Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 1.2: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«.

OPIS OPERACIJE

Ključni težavi sodobne proizvodnje sta:

  • da generira preveč podatkov, ki zato v veliki večini (do 90%) ostajajo neuporabljeni, s čimer podjetja zamujajo priložnost boljšega upravljanja in optimizacije proizvodnje, kot tudi poslovne koristi, ki iz tega izhajajo.
  • da obstoječe rešitve proizvodne analitike ne ponujajo rešitev prediktivne analitike za strojno učenje proizvodnih naprav in s tem njihovo krmiljenje. Podatki grejo v eno smer – iz stroja k človeku, ne pa v zadostni meri tudi obratno, kar je zamujena priložnost

Projektna ideja Razvoja »IoT krmilnika« je tako Analitična platforma, ki te probleme inovativno rešuje in omogoča proizvodnjo upravljati skozi analitiko. Namen je pridobiti znanje in razviti rešitev za optimizacijo proizodnih procesov ter s tem analitiko predstaviti kot dejansko (novo) tehnologijo vodenja.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v skupnem deležu 45% upravičenih stroškov projekta.

Za več informacij smo dosegljivi na [email protected].