Intervju: Z avtomatskim planiranjem odpravite konkretne izzive, ki pestijo vašo proizvodnjo

by | 13. Sep 2021 | Blog, Novice, Planiranje proizvodnje, Plansphere

Rast podjetja in daljšanje dobavnih rokov povečujeta potrebo po avtomatskem planiranju proizvodnje, poudarja Nika Kalan, specialistka za digitalizacijo in optimizacijo proizvodnje v družbi Result.

Za rešitev avtomatskega planiranja proizvodnje se podjetja odločijo večinoma zaradi treh stvari: pridobitve nadzora, optimizacije proizvodnje ter da prihranijo čas zaposlenih in zmanjšajo njihov stres. Planiranje, ki je podpora trem glavnim vejam podjetja – prodaji, nabavi in proizvodnji –, je za konkurenčnost in uspešnost podjetja izjemnega pomena. Mnoga proizvodna podjetja namreč svojo primerjalno prednost gradijo na hitrejših dobavah, večji prožnosti, večjem številu izvedenk izdelkov, ki so prilagojene konkretnim potrebam kupcev. Hkrati pa se tudi pričakovanja kupcev razvijajo v smeri čedalje večjega drobljenja naročil, zahtev po vse hitrejših dobavah in vse bolj personaliziranih oziroma po meri ukrojenih izdelkih.

V kateri fazi razvoja in/ali kompleksnosti proizvodnje podjetja ponavadi začnejo tehtati misel o avtomatskem planiranju proizvodnje?

Podjetja se odločajo za take rešitve, ko ne zmorejo več drugače. Največkrat je to posledica hitre rasti in spreminjajočega se trga surovin. Večja je rast podjetja in daljši postajajo roki dobav v podjetjih, večja je potreba po takih orodjih.

Kompleksnost je izjemno subjektivna ocena in eksplicitno mejo, kdaj je za podjetje treba uvesti avtomatsko planiranje, je zelo težko postaviti. A pravilo je, če ne zmorete več, če se vam dogaja, da nimate več pregleda in nadzora nad delovnimi nalogi, da težko potrjujete roke naročil, in ko dobite občutek, da bi lahko iz proizvodnje stisnili več, je čas za tako orodje.

Zakaj se sploh odločiti za rešitev avtomatskega planiranja proizvodnje?

Večinoma zaradi treh stvari: pridobitve nadzora, optimizacije proizvodnje ter da prihranimo čas zaposlenih in zmanjšamo njihov stres.

Ker postane planiranje proizvodnje prezahtevno in traja predolgo, da sestavimo plan, ima podjetje nerealne ocene o porabljenih zmogljivostih, jih sploh nima ali pa potrebuje predolgo časa, da jih izračuna. To pa pomeni, da je oteženo realno potrjevanje rokov kupcu. Oziroma je odgovor na vprašanje – ali smo to sposobni narediti, meglen. Kar se izrazi v zamudah, hitenju, divjem replaniranju zadnji trenutek ali dragih nadurah in reševanju nastale situacije.

Nepreglednost in nenatančnost naših zmogljivosti nam torej že v začetku otežita proizvodnjo in povzročita težave v vseh procesih.

Brez pravih orodji nam nadzor porušijo tudi izredni dogodki, ko se je treba hitro odzvati in replanirati – na primer zaradi izpada stroja, večje količine izmeta, nedobave materiala …

In ker bi bilo replaniranje predolgo, se rešujejo te težave pogosto kar »na terenu«. To pa pomeni, da plan za te spremembe ne ve, kar pomeni, da zanje prepozno izvesta tudi prodaja in nabava.

Kreativne hitre rešitve, ki niso usklajene s celotnim planom, nam bodo kaskadno povzročile še več težav. Prav tako pa nam popolnoma spremenijo našo sliko razpoložljivih zmogljivosti.

Drugi razlog je optimizacija proizvodnje. Veliko podjetij se zaveda, da njihov izkoristek strojev ni zadovoljiv. Velik del tega (tudi do 50 odstotkov) je posledica neoptimalnega razporeda nalogov. Pri razporeditvi je zelo pomembno, da naredimo čim manj menjav, da so te čim krajše in »ob pravem času«. Prav tako je treba uskladiti tek vseh faz, da nimamo zastojev zaradi pomanjkanja medfaznih zalog. Vse to pa je posledica plana.

Ker je pri zahtevnih proizvodnjah kombinacij enostavno preveč, da bi jih lahko na roke pregledali v doglednem času, imamo posledično nezadovoljiv izkoristek strojev.

Algoritem, ki je sposoben izračunati optimalen razpored, nam tako prihrani menjave in odpravi ozka grla. S tem pa pospešimo tok proizvodnje, povečamo izkoristek strojev in znižamo lastno ceno.

Dejali ste, da sta med razlogi še prihranjen čas zaposlenih in zmanjšanje njihovega stresa.

Tako je. So naloge, ki so bolj primerne za ljudi, in so naloge, ki jih je bolje prepustiti računalnikom.

Pregledovanje podatkov, preračunavanje, odpiranje razločnih programov in primerjanje podatkov iz njih je nekaj, kar se da enostavno avtomatizirati, ljudem pa po nepotrebnem jemlje veliko časa, živcev in jim dopušča preveč napak.

Verjamemo, da v 21. stoletju ob vsej tej tehnologiji obstaja boljši način dela. Način, kjer prepustimo tak tip nalog računalniku, ljudje pa se ukvarjajo z odločanjem, sprejemanjem odločitev na podlagi podatkov. Ves čas, ki ga porabijo za rutinske naloge, bi lahko bolje vložili v optimizacijo in razvoj podjetja.

Kako podjetje ugotovi, da avtomatsko planiranje proizvodnje resnično potrebuje? Kateri razlogi so pravi, kateri nepravi?

Kar nekaj »pravih« razlogov je navedenih zgoraj. Predvsem pa: pravi razlog za prehod na avtomatsko planiranje je, da se odpravijo konkretni izzivi, ki pestijo vašo proizvodnjo. Vaši izzivi – ne izzivi panoge ali drugih »glasnih« podjetij.

Napačno bi se bilo lotiti takega projekta le zaradi – v narekovajih – modernizacije, ker se to pač počne ali ker se je treba digitalizirati.

Takoj ko zasledujemo poslovne cilje, pa so razlogi gotovo pravi.

Kako velika je na trgu ponudba programskih orodij za avtomatsko planiranje proizvodnje?

Odvisno od tega, kaj štejete pod orodja za avtomatsko planiranje. Skoraj vsak poslovnoinformacijski sistem ERP omogoča modul za planiranje proizvodnje. Nekaj izmed njih ima celo vgrajeno avtomatiko. Prav tako obstaja še nekaj – čeprav ne veliko – rešitev, ki so namenjene avtomatizaciji tega procesa.

A vsa ta orodja sledijo istemu vzorcu – to so generalne možnosti in pravila za avtomatizacijo po sistemu prilagodi se nam.

Če to zaradi posebnosti ni mogoče, podjetjem ostane, da se za takšno orodje ne odločijo ali da sprejemajo kompromise. Kar pa pomeni, da planiranje ni zares avtomatsko.

Na podlagi katerih meril podjetje izbere pravo rešitev zase?

Na podlagi tega, s katerim orodjem bo najlažje in najbolj dolgoročno odpravljalo svoje izzive v proizvodnji.

Pri tem se mora podjetje vprašati: mi orodje resnično omogoča dovolj dobro napoved plana in zmogljivosti? Moram del proizvodnje še vedno planirati ročno zaradi posebnosti? Moram zaradi uporabe orodja sprejemati kompromise, ki so dragi ali pa povzročajo nove težave? Je z orodjem delo resnično lažje, hitrejše in bolj natančno? Mi orodje resnično omogoča dosegati postavljene cilje?

Če so odgovori nikalni, je treba poiskati drugo orodje – saj nihče ni dovolj bogat, da bi kupoval poceni.

Kako poteka vpeljava avtomatskega planiranja proizvodnje v podjetju?

Preden začnemo nameščanje in konfiguracijo programa za avtomatsko planiranje, je pomembno, da se najprej izvede tako imenovana blueprint faza. To je začetna poglobljena analiza stanja in načrt, kako do končne izvedbe.

To je izjemno pomembno. Da se pred začetkom pregledajo vsi podatki, ki so na voljo, določijo pravila planiranja, pravila preverjanja in kako se bodo podatki preračunali in uporabili.

To zagotavlja varnost podjetju, saj že od začetka ve, da bo dobilo orodje, ki bo resnično uporabno za njih – brez neprijetnih presenečenj na koncu. Poleg tega je podjetje soudeleženo v razvoju, kar pomeni, da so njihovi predlogi in ideje upoštevane. Uporabniki se tako naučijo uporabljati aplikacijo, še preden jo dobijo v roke. Ta faza pospeši tudi nadaljnjo implementacijo.

Kakšni so praviloma odzivi podjetij, ko začnejo avtomatsko planiranje proizvodnje uporabljati v praksi?

Predvsem olajšanje. Čeprav sta preobremenjenost in prepočasno odzivanje vedno poudarjena pred začetkom projekta, šele takrat opazijo, kako enostavneje in hitreje se da delati.

To pa pomeni, da so bolj odzivni na spremembe trga in se lažje prilagajajo.

Kako v podjetjih merijo uspešnost nove pridobitve? Kaj kažejo rezultati?

Podjetja merijo uspešnost glede na izzive in cilje, ki so si jih postavila pred začetkom projekta. Nekaterim je pomembna obremenjenost strojev ali število menjav, kjer je prek podatkov enostavno primerjati stanje prej in potem. Nekaterim je pomembna odzivnost, kar pomeni, da merijo, kako hitro lahko naredijo nov plan, ko se realnost spremeni.

Eden izmed izjemnih rezultatov, za katerega smo resnično veseli, pa je, da so v določenih podjetjih, kjer so vpeljali našo rešitev za avtomatsko planiranje proizvodnje Plansphere, glavni planerji, ki so bili do zdaj nenehno vpeti v plan, zdaj bili zmožni, da se preselijo v razvoj in tako še bolj pomagajo podjetju.

Nika Kalan

Nika Kalan

Specialistka za digitalizacijo in optimizacijo proizvodnje

E: [email protected]
M: +386 31 689 737

Intervju je bil objavljen v Časniku Finance  v okviru portala Tovarna leta in tiskani izdaji Financ.

Ne spreglejte sorodnih člankov

 

Želite prejemati pomembne novosti in nasvete za doseganje boljših poslovnih rezultatov?

Naročite se na Resultove novice →