Integrirano planiranje – sveti gral upravljanja poslovne uspešnosti

by | 29. Nov 2022 | BizView, Blog, Poslovno planiranje

Sposobnost podjetja, da sledi ciljem in je uspešno v okolju, ki se nenehno spreminja, kjer se veča število prodajnih kanalov, krepi konkurenca, skrajšujejo življenjski cikli izdelkov in povečuje zahtevnost kupcev, odraža njegovo sposobnost planiranja, izvajanja in predvsem prilagajanja planov kot odgovor na tržne razmere in motnje. To je tisto, kar dandanes ločuje uspešna podjetja od povprečnih. In pristop integriranega poslovnega planiranja je tisti proces, ki skrbi za združevanje in usklajenost planov vseh poslovnih področij podjetja, jih poveže v celoto, ki sledi istim poslovnim ciljem.

Osnovni namen vsakega poslovnega planiranja je jasen: doseči poslovne cilje. Če realizacija ni zadovoljiva, se je treba vprašati, ali nam pristop, ki ga uporabljamo, sploh še služi? Ali zadovoljuje potrebe po hitrem in pravilnem odločanju ter usmerjanju časa, denarja in truda v prave aktivnosti?

Raziskave* kažejo, da si finančni timi želijo agilnosti – biti hiter in prilagodljiv in uporabljati orodja, ki bodo to omogočala. Zato postaja v okolju, ki se nenehno spreminja potreba po izboljšanem načinu planiranja vse večja.

Tradicionalni pristop planiranja, ki ga žal še vedno uporablja večina podjetij, je linearen in funkcionalno voden. V proces se vključujejo posamezne funkcije, ki imajo običajno svoje samostojne procese, KPI-je, uporabljajo drugačne sisteme in vire podatkov. Posledično prihaja do več različic planiranja, dolgih planskih ciklov zaradi težkega usklajevanja in nadzora nad spremembami.

Kalypso.com

Pristop integriranega planiranja pa je t. i. »cross« funkcionalni proces, ki omogoča podjetjem povezovanje in usklajevanje planiranja in napovedovanja med poslovnimi funkcijami (npr. prodaja, marketing, HR, proizvodnja, logistika..) in odpravlja tradicionalne ovire med financami in operativo. Dejansko lahko ta proces, podprt s pravo tehnologijo, omogoči, da so strateški, finančni in operativni plani povezani in sinhronizirani v dejanskem času, spremembe se lahko hitro uveljavijo in jasna je sledljivost in odgovornost.

»Integrirano planiranje je pristop ki podpira strateško odločanje – ustvari most med strategijo in izvedbo. Mnogi ga že imenujejo sveti gral upravljanja poslovne uspešnosti.«

Omogoča tudi »kaj če« scenarije in s tem hitre in prožne odzive na tržne razmere – tako priložnosti kot nevarnosti. Predvsem pa omogoča vsem v podjetju, da »hodijo« po isti strateški smeri in proti ciljem podjetja. Posledica je seveda očitna – izboljšanje finančne uspešnosti vašega podjetja.

Ključne koristi integriranega planiranja v primerjavi v tradicionalnim planiranjem:

 • Planiranje je iterativno in ne linearno – vezano na dogodke in ne čas.
 • Planiranje je sodelovalno in s tem hitrejše.
 • Proces planiranja je jasno koordiniran, nadzorovan in odgovornosti so definirane.
 • Vir podatkov je skupen, kar pomeni manj napak in večje zaupanje v podatke.

Kaj pravijo raziskave?

Zakaj je integrirano planiranje trenutno najboljši način planiranja? Raziskava** več kot 170 podjetij, ki je potekala v obdobju petih let, je pokazala, da lahko zrel proces integriranega planiranja:

 • Občutno poveča koordinacijo in zmanjša število presenečenj.
 • Poveča eno ali dve dodatni odstotni točki v EBIT.
 • Poviša raven storitev za 5-20 odstotnih točk.
 • Zniža stroške prevoza 10-15 %.
 • Zniža pogodbene penale v primeru ne dobav materiala ali izdelkov za 40-50 %.
 • Poveča produktivnost planerjev za 10-20 %.

Integrirano planiranje je torej ena od tistih »novosti«, za katere je čas za implementacijo ZDAJ.

Viri uporabljeni v članku:

 • * FSN modern finance forum and Insightsoftware
 • **​https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/a-better-way-to-drive-your-business
 • Grafika – https://kalypso.com/viewpoints/entry/your-planning-approach-is-broken-five-factors-for-integrated-planning-succe

ŠTUDIJA PRIMERA

Kako so v skupini JUB avtomatizirali in pohitritli planiranje in se pri tem znebili Excelovih tabel.

Odkrijte kakšno dodano vrednost lahko prinese v vašo organizacijo. Na voljo sem vam za pogovor o vaših izzivih.

Jan Markun

Jan Markun

vodja rešitev za upravljanje uspešnosti

E: [email protected]
M: +386 51 659 699

Ne spreglejte sorodnih člankov

 

Želite prejemati pomembne novosti in nasvete za doseganje boljših poslovnih rezultatov?

Naročite se na Resultove novice →