Finančni podatki podjetja so nekaj, kar moramo imeti ves čas pod nadzorom, če želimo, da podjetje uspešno posluje. Problem s katerim se sooča veliko podjetij je, da so finančni podatki podjetja razpršeni. Takšno stanje onemogoča finančno planiranje, saj nimamo ažuriranih podatkov. Če želi podjetje izdelati načrte za prihodnost, ki mu bodo prinesli uspeh in donos, mora operirati s točnimi podatki, ki so posodobljeni v realnem času.

Finančni podatki podjetja, ki so razpršeni v različnih dokumentih in številnih nepreglednih tabelah, od nas zahtevajo ogromno vloženega truda in časa za to, da jih sploh zberemo. Ko jih imamo zbrane, pa zaradi njihove neažurnosti in človeškega faktorja (potencialne človeške napake) pride do netočne bilance in poslovnega izida. Če so finančni podatki podjetja iz katerih izhajamo napačni, bodo napačno postavljeni tudi cilji organizacije. Izkazalo se bo, da nam ne koristijo, temveč kvečjemu škodijo.

Finančni podatki podjetja, ki so ustrezno urejeni in ažurirani, zagotavljajo red, nadzor in uspešen finančni kontroling. Vse to omogoča naša spletna aplikacija Bizview. Aplikacija poskrbi, da bodo vsi podatki avtomatizirani in ne več v nepovezanih Excelovih preglednicah. V aplikaciji imamo podatke vedno pregledno urejene, saj so združeni na enem mestu. Sistem temelji na skupni vstopni točki vseh planerjev, kar močno poenostavi nabor in uskladitev podatkov. Obenem omogoča ustvarjanje delnih načrtov za posamezna funkcijska področja, zato bo finančno planiranje še bolj efektivno.

 

Finančno planiranje z aplikacijo, ki je enostavna za uporabo

Finančno planiranje se bo s pomočjo aplikacije Bizview popolnoma predrugačilo in optimiziralo. Vendar brez skrbi, tudi če so vaši zaposleni že »zverzirani« pri rabi Excelovih formul in preglednic, je skrb, da se ne bi mogli naučiti uporabe novega programa, popolnoma odveč. Omenjena aplikacija je ustvarjena intuitivno z namenom, da vam olajša življenje in poslovanje – in ne, da vam ga oteži.

Bizview je sistem, zasnovan uporabniku prijazno. Takoj boste opazili, da sta izgled in logika izredno intuitivna. Zagotavljamo vam, da se bodo vaši zaposleni takoj spoprijateljili z novo aplikacijo. Ta bo poleg enostavne uporabe prinesla tudi tisto nadgradnjo v znanju, ki jo vaše podjetje potrebuje za rast. Strah pred tem, da bi se zaradi implementacije novega sistema pojavile nevšečnosti in zmeda, je popolnoma odveč.

Za uspeh podjetja je izrednega pomena, da je finančno planiranje avtomatizirano. Klasičen oziroma tradicionalen način, ki temelji na napornem in dolgotrajnem zbiranju ter analiziranju podatkov iz nepovezanih Excelovih tabel, lahko drastično poveča tveganje za napake. Dokazano je, da je človek sposoben povezovanja informacij zgolj do določene mere. Če je informacij in podatkov preveč, človeku pade koncentracija – kar na široko odpre vrata možnostim za napake. Če to delo zaupamo umetni inteligenci, bo njena efektivnost občutno višja.

Finančni kontroling, ki je avtomatiziran, pomeni tudi zvišanje storilnosti zaposlenih – ti se lahko namreč usmerijo v druge delovne naloge, ki so morda prej trpele ravno zato, ker so se morali ukvarjati z nepregledno množico podatkov v Excelovih datotekah. To delo bo namesto njih enostavno in brezhibno opravila umetna inteligenca – aplikacija Bizview.

 

Finančni kontroling mora zagotoviti varnost

Finančni kontroling mora podjetju zagotavljati zavarovane podatke – to pomeni, da mora biti urejeno, kdo ima dostop do katerih podatkov. Z aplikacijo Bizview je odpravljen tudi ta problem, saj odločevalcem ponuja pregleden grafični prikaz dela, ki ga opravljajo drugi uporabniki. Odločevalec bo nemudoma dobil informacijo, ko se bo določeno delo začelo ali končalo s strani odgovorne osebe. V aplikaciji se lahko uporabnikom dodeli različne vrste dovoljenj oziroma ustvari hierarhijo, kar zagotavlja varnost podatkov. Do vseh podatkov nikakor ne bodo mogli dostopati vsi zaposleni, ampak samo tisti, ki bodo imeli dovoljenje za to.

Finančni kontroling in načrtovanje bosta uspešna samo, če bodo zaposleni med seboj v dobrih odnosih in bo med njimi odprta komunikacija. Spletna aplikacija Bizview poskrbi tudi za to, saj nudi možnost komentiranja na ravni vseh planskih obrazcev. Posledično se povezanost med različnimi oddelki okrepi kot še nikoli prej. Med seboj ne bo povezan le ozek krog zaposlenih, temveč vsi – od kadrov do nabave, prodaje in proizvodnje. S takšno avtomatizacijo procesov lahko podjetje doseže višjo uspešnost in prihranke.

V podjetju Result d.o.o. se ponašamo z velikim številom referenc pri implementaciji spletne aplikacije Bizview. Podjetja, ki jo uporabljajo, so korak pred konkurenco, saj izkazujejo boljše rezultate in višjo storilnost. Vseskozi imajo na voljo zanesljive, točne in ažurne finančne podatke, ki jim omogočajo planiranje na vseh področjih, ne npr. zgolj na prodajnem.

Aplikacija vodjem omogoča, da odločitev ne sprejemajo več na osnovi špekulacij, ampak na osnovi preverjenih in zanesljivih podatkov. Vodje imajo vsako sekundo in minuto vpogled v realne podatke, ki izkazujejo, kako uspešno je podjetje. To jim omogoča neprecenljivo prednost pred konkurenco: načrtovanje raznovrstnih scenarijev in prilagajanje planov, kar omogoči odpravo tveganj.

Ne tvegajte več in si zagotovite boljše poslovanje, ki bo temeljilo na točnih in jasnih podatkih. Kontaktirajte nas in izvedite več o možnostih za izboljšanje vašega poslovanja.