Urejene finance z učinkovitim kontrolingom

Kako smo globalnim podjetjem pomagali do popolnega nadzora nad finančnim poslovanjem, avtomatskega načrtovanja, hitrega usklajevanja in velikih prihrankov?

V večini podjetij ni trenutnega nadzora nad financami.

Ko so finančni podatki razdrobljeni v desetinah tabel, lahko za pripravo plana potratimo dneve. To pomeni, da so v vsakem trenutku informacije o poslovanju zastarele. Ročno delo ustvarja napake, ki jih ne odkrijemo nikoli – ali pa prepozno, ko je plan že končan.

Zaradi napak nimamo nadzora nad naročili in zalogami.

To zvišuje stroške povsod po podjetju. Posledica je prelaganje odgovornosti med finančniki in drugimi oddelki. Počasna in zamudna priprava podatkov je vir konfliktov tudi med vodstvom in finančnim oddelkom.

Dovolj je. Vzpostavimo red in omogočimo nadzor.

 

V podjetju RESULT smo globalno prisotnim podjetjem omogočili, da imajo trenuten pregled nad finančnimi podatki in vedno čisto sliko poslovanja. Vodjem smo omogočili, da sprejemajo odločitve brez ugibanja in vedno vedo, kako uspešni so. Finančnikom pa smo pomagali, da delo opravijo veliko hitreje in brez stresa.