ERP finance so za sodobna podjetja, ki stremijo k bliskovitemu napredku, idealna rešitev, saj jim zagotavljajo neprekosljivo natančno in celovito upravljanje ter nadzor vseh finančnih operacij, finančnih podatkov podjetja in sistemov.

Posebna prednost je finančni kontroling, ki zajema analizo in spremljanje stanja v podjetjih, na podlagi teh izjemno pomembnih podatkov pa lahko podjetje predvidi svojo pot v prihodnost in pri tem podvzema pravilne korake. Vse to in še veliko več zagotavlja sistem ERP (Enterprise Resource Planning), saj gre za integrirano upravljanje vseh dejavnosti v podjetju, del tega sistema pa so tudi ERP finance. Podjetniki imajo tako v današnjem digitalnem svetu izjemne možnosti za napredno poslovanje, kar jim prinaša številne prednosti.

 

Kaj pridobi podjetje s sistemom ERP?

Sistem Enterprise Resource Planning, kar lahko prevedemo kot načrtovanje in upravljanje z viri podjetja, je posebna integrirana programska oprema, ki podpira podjetje kot celoto in združuje vsa njegova področja in dejavnosti. To pomeni, da z vgradnjo tega sistema podjetje pokrije vsa svoja področja delovanja – od proizvodnje do prodaje, storitev, človeških virov, financ itd., in tako lahko z njim upravlja in nadzoruje celoten poslovni proces.

To je velika prednost tega sistema, saj so vse dejavnosti in vsi podatki, tudi finančni podatki podjetja, zbrani na enem mestu, kar omogoča celovit pregled in boljše poslovanje. Do te podatkovne baze lahko dostopajo zaposleni z dodeljenim dostopom, kar izboljša sodelovanje in pretok informacij ter prinaša boljše delovne rezultate. Organizacija dela, spremljanje in obdelava podatkov ter druge dejavnosti so s tem poenostavljeni, hkrati pa so tudi učinkovitejši.

Z ERP sistemom se tako vsi procesi optimizirajo in avtomatizirajo, čas obdelave se skrajša, takšna racionalizacija pa prinaša tudi znižanje stroškov. Celovit pregled in nadzor sta ob tem odlično izhodišče, da lahko vodstvo vsak trenutek učinkovito in pravočasno posreduje, če se pojavijo težave, ali pa se odzove na zahteve strank. Ker so sistemi ERP vsestranski, so primerni za zelo široko paleto dejavnosti in storitev.

 

ERP finance za popoln pregled in nadzor nad finančnim poslovanjem

To je eden izmed modulov programske opreme ERP, ki je izredno pomemben, saj so finance ena kritičnih točk v poslovanju podjetja. Na tem področju mora biti vse izpeljano brezhibno, nadzor nad celotnim poslovanjem pa mora biti vsak hip stoodstoten.

Če kot podjetnik težite k učinkovitemu nadzoru in pregledu nad finančnimi podatki podjetja, bo sistem ERP pri tem izjemno učinkovit in zelo ekonomičen pripomoček, s katerim ogromno pridobite. Pokriva celotno upravljanje – od evidentiranja finančnih transakcij do vodenja računov, celotnega računovodstva, priprave finančnih poročil in finančnega kontrolinga.

 

Ključne prednosti sistema ERP finance so tudi ažurni finančni podatki podjetja

Prednosti tega sistema, ki omogoča finančni kontroling, pripravo bilanc stanja, izkazov poslovnega izida in pripravo računov ter druge pomembne postopke, je ogromno. Prva med njimi sta ažurni finančni podatki podjetja ter avtomatizacija postopkov, ki se običajno uvaja postopoma in s tem podjetje korakoma napreduje.

Prav tako se postopki poenostavijo, za isti rezultat je potrebnih manj korakov, kar pomeni, da se čas za njihovo izpeljavo skrajša. Zaposleni imajo tako več časa za ustvarjanje in delo še na drugih področjih ter dejavnostih, prihranek pri stroških pa je zaradi zmanjšanja nepotrebne birokracije s tem ogromen.

Še ena prednost je optimizacija virov. Vse informacije in vsi podatki so centralizirani, zato jih je mogoče najbolj optimalno uporabiti in prilagoditi. Takšna razpoložljivost informacij, ki so vedno dostopne in brezhibno urejene, omogoča vpogled v trenutno stanje in v pretekle procese, s tem pa je načrtovanje prihodnjih korakov lažje in odpirajo se nova obzorja za napredek podjetja. Vsi finančni podatki podjetja, ki pričajo o stanju in uspešnosti podjetja pri upravljanju s finančnimi viri, so na dlani in pregledni.

Pomembna prednost sistema ERP je možnost povezovanja različnih oddelkov v podjetju, kar je pri upravljanju s financami dodatni bonus, saj je treba včasih preveriti stanje v drugih oddelkih, da se načrtuje delo ali razčisti neko stanje. Izvozno-uvozna podjetja imajo veliko opravka s preračunavanjem različnih valut, kar se z ERP samodejno izvede. To zaposlenim skrajša delovne postopke, zmanjša zmedo in možnost napačnih izračunov.

Posebna funkcija sistema ERP, poročanje, prav tako skrajšuje postopke, saj omogoča hitro in samodejno ustvarjanje poročil, kot so bančni izpiski, temeljnice, bilanca stanja in drugi finančni podatki podjetja. ERP ima še eno zelo pomembno prednost: zmanjšajo se možnosti za napake zaposlenih, kar je posledica izvrstno urejenih podatkov in natančnega izvajanja transakcij, večina postopkov pa je samodejna in avtomatizirana. Celoten sistem ERP financ je temelj vaše konkurenčnosti in upravljanje z njim bo zagotovilo rast in uspešnejše poslovanje podjetja.

 

Finančni kontroling je srce upravljanja finančnih virov

Finančni kontroling zajema vse dejavnosti, vse finančne podatke podjetja, postopke, sredstva, s katerimi posamezno podjetje spremlja, analizira in nadzira usmerjanje ter uporabo svojih finančnih virov.

S tem je srce in jedro pogona podjetja in je odločilen za postavitev trdnih temeljev podjetja ter sprejemanje tehtnih odločitev glede prihodnjih ukrepov. Omogoča tudi pravočasno prepoznavanje neželenih odstopanj in s tem ukrepanje, da se upravljanje utiri v optimalne smernice. Glavni cilj finančnega kontrolinga je zagotoviti likvidnost v podjetju in ob tem tudi donosnost.