POSLOVNI DOGODEK: Nova realnost planiranja in upravljanja uspešnosti

Poenostavite in integrirajte planiranje in poročanje v podjetju
VPRAŠALNIK

Za nami je prvi dogodek Nova realnost planiranja in upravljanja uspešnosti. Ker si želimo dogodek naslednje leto še izboljšati in ga narediti še bolj uporabnega ter narejenega po vaši meri, vas prosimo, da odgovorite na nekaj kratkih vprašanj. Vprašalnik je po vaši izbiri anonimen ali pa ne (v obrazec lahko vnesete vaš e-mail).

Za odgovore se vam iskreno zahvaljujemo.

Selected Value: 1
Ocenjujete na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, sploh ne bi priporočil, 10 zelo verjetno bi priporočil.*
Vnos vašega elekronskega naslova ni obvezen.