Digitalizacija proizvodnje je zelo pametna odločitev, saj na ta način učinkovito zmanjšamo stroške. Če si želimo v vedno hitrejšem poslovnem svetu prehiteti konkurenco, je to praktično edina možnost za uspeh. Ročno planiranje proizvodnje je izjemno zamudno in zahtevno, zato je digitalizacija procesov zelo smiselen korak. Ker umetna inteligenca delo opravi hitreje, smo bolj učinkoviti ter posledično tudi bolj dobičkonosni. Z digitalizacijo proizvodnje namreč ne prihranimo le časa, temveč tudi denar.

 

Kako vedeti, kdaj je čas za digitalizacijo procesov?

V mnogih podjetjih se planiranja še vedno lotevajo ročno, a se obenem sprašujejo, ali bi bila digitalna transformacija proizvodnje pametna odločitev. Po eni strani imajo ogromno dela, a se po drugi strani bojijo popolnega preobrata sistema. Točni trenutek, kdaj je res skrajni čas za digitalizacijo proizvodnje, je težko točno določiti. V splošnem pa vseeno velja, da je to takrat, ko vodilni več ne uspejo ažurno spremljati in nadzirati vseh podatkov podjetja. V tem primeru običajno pride do hudih težav, saj na morebitne spremembe ne morejo več hitro odreagirati.

V kolikor tudi vaše podjetje strmo raste, vam vsekakor svetujemo, da razmislite o avtomatizaciji. Slednja vam bo zelo olajšala delo, saj boste imeli na enem mestu stalen pogled na vse podatke, kar lahko izboljša hitrost in informiranost odločitev. Na ta način lahko zmanjšamo število zastojev na proizvodnih linijah in posledično preprečimo da bi prihajalo do zamud.

Digitalizacija proizvodnje

3 razlogi zakaj je digitalizacija proizvodnje smiselna

Vsako podjetje stremi k čim višjemu dobičku, ki pa ga lahko dosežemo le z zmanjšanjem stroškov na minimum. Digitalna transformacija proizvodnje je prav iz tega razloga odlična rešitev, saj nam prihrani ogromno časa in energije. Vas zanima, zakaj?

 

Digitalizacija procesov nam pomaga zaznati ozka grla

Človeški možgani oziroma človeške zmogljivosti so omejene, kar se hitro opazi pri obdelavi velike količine podatkov. Zaposleni v takšnih primerih hitro spregledajo povezave, ki se pojavljajo med naročili, surovinami, stroji, zalogami in delavci. Posledično podjetje ne izkoristi zmogljivosti do maksimuma, kar vodi v zmanjšanje učinkovitosti. To sicer ne pomeni, da so zaposleni, zadolženi za planiranje, naredili slab plan, vseeno pa bi lahko bil še boljši.

Aplikacija je zato precej učinkovitejša, saj lahko obdela neskončno število podatkov, jih med seboj povezuje in ustvari plan, v katerem so vse faze popolnoma usklajene. Ker lahko algoritem izračuna optimalni razpored, do ozkih grl ne prihaja. Zaposleni in stroji so tako izkoriščeni v popolnosti, kar vodi v znižanje lastne cene proizvoda.

 

Digitalizacija proizvodnje zmanjša možnost človeških napak

Omejenost naših zmogljivosti se izraža tudi v številu človeških napak. Ko obdelujemo velike količine podatkov, se pogosto zmotimo, kar pa v nekaterih primerih vodi v katastrofo. Kompleksne naloge so marsikdaj za naše sposobnosti prezahtevne, poleg tega pa zaposlenim vzamejo ogromno časa.

Zakaj bi se torej ukvarjali z nalogami, ki jih lahko hitreje opravi računalnik, nanje pa se lahko 100% zanesemo? Na tak način znižamo stroške dela, saj se zaposleni začnejo osredotočati le na bistvene naloge, ki jih algoritem ne more opraviti. Odločitve, ki jih sprejmemo na podlagi že izračunanih inputov, so zato boljše, saj temeljijo na zanesljivih podatkih.

 

Digitalna transformacija proizvodnje pomeni boljši nadzor

Se tudi v vašem podjetju še vedno spopadate z množico Excelovih tabel, v katerih se skriva neskončno nepovezanih podatkov? Nadzor nad procesi je v takšnem primeru otežen, saj za iskanje točno določenega podatka porabimo preveč časa. Tekmeci nas v vmesnem času že prehitijo in »ukradejo« nove stranke. Če tabele med seboj niso povezane, je hitro prilaganje spremembam nemogoče, česar pa si v današnjem času ne moremo več privoščiti.

Z aplikacijo za planiranje proizvodnje takšne težave postanejo del preteklosti, saj so vsi podatki zbrani na enem mestu. Ker imajo do njega dostop vsi zaposleni, so podatki ves čas ažurni. Digitalizacija procesov zato vodi v bistveno boljši nadzor, hitrejše prilagajanje spremembam in posledično boljše sprejemanje kritičnih odločitev.

digitalizacija poslovnih procesov

Kako se lotiti digitalne transformacije proizvodnje?

Najpomembnejši korak pri digitalizaciji procesov je izbira pravega orodja oz. ustrezne aplikacije za planiranje proizvodnje. Ta mora biti enostavna za uporabo, varna, obenem pa vam mora pomagati izkoristiti potencial vaših strojev in zaposlenih. Odločitev, katero izbrati, je vse prej kot lahka, saj prav to obljubljajo tudi večje korporacije. Za svoje rešitve trdijo, da so najboljše, saj ustrezajo velikemu številu uporabnikov.

Pa je to res dobra lastnost? Aplikacija Planshere, ki jo ponujamo mi, je prilagojena specifikam vaše proizvodnje, kar je izjemna prednost. Tako ni treba sprejemati nekih kompromisov pri uporabnosti. Njen namen namreč ni le zmanjšanje Excelovih tabel, temveč povezovanje vseh podatkov v logično in uporabno celoto. Učinkovitost planiranja in nadzora nad procesi je zato bistveno večja.

Aplikacija Planshere je prava izbira, če se odločite za digitalizacijo proizvodnje, saj je razdeljena na 3 dele. VisualPlan+ je zadolžen za zbiranje in povezovanje podatkov, AutoCheck+ za nadzor nad proizvodnjo, AutoPlan+ pa pripravi zanesljiv načrt. Ker vse poteka avtomatsko, ne prihaja do ozkih grl. Operativni stroški so zato nižji, učinkovitost pa zaradi maksimalne zasedenosti strojev večja. Digitalna transformacija proizvodnje tako vodi v učinkovitejše poslovanje.