Digitalizacija proizvodnje v sodobnem svetu predstavlja nujen proces posodobitve, če želite obdržati svoje podjetje v prednosti pred ostalo konkurenco v panogi. Zastarela oprema, stroškovno neučinkoviti delovni procesi, nepremišljeno planiranje proizvodnje in zanemarjanje vlaganj v digitalne zmogljivosti podjetja. Vse to vodi v izgubo učinkovitosti in konkurenčnosti v dinamičnem poslovnem svetu.

Po drugi strani pa lahko informacijske rešitve za proizvodnjo prinesejo podjetju precejšnje koristi, kot so lažje in hitrejše načrtovanje, učinkovit nadzor, sledenje in optimizacija delovnih procesov. Te rešitve bistveno prispevajo k izboljšanju kakovosti izdelkov, zmanjšanju stroškov poslovanja ter k večjemu zadovoljstvu kupcev.

Učinkovita digitalizacija proizvodnje zagotavlja pravočasno dobavo izdelkov v zahtevanih količinah in primerni kakovosti, optimalno razporeditev strojev, opreme in človeških virov ter s tem bistveno boljše obvladovanje stroškov. Zmanjšuje nepotrebne količine zalog in odpadnega materiala, izboljšuje komunikacijo oziroma sinhronizacijo med posameznimi oddelki podjetja, prilagajanje sprememb na podlagi ažurnih informacij, spremljanje produktivne uspešnosti, analizo podatkov ter izkoriščanje ponujenih priložnosti za rast.

5 ključnih korakov za optimalno planiranje proizvodnje

Napredne informacijske rešitve za proizvodnjo vključujejo avtomatizirane postopke načrtovanja, ki zagotavljajo izjemno hitro prilagajanje nepredvidenim dogodkom ali nenadnim spremembam povpraševanja. Zmogljive funkcije sodobne programske opreme lahko celo predvidijo možnosti za napake ter jih pravočasno preprečijo.

Če želite povečati učinkovitost v industriji in svoje poslovanje dvigniti na višjo raven, potrebujete načrt za optimizacijo proizvodnih procesov. Eden pomembnih dejavnikov za rastočo dejavnost, je skrbno planiranje proizvodnje, ki zajema 5 pomembnih stopenj: določanje vrstnega reda nalog, razporeditev delovne sile in opreme za posamezne naloge, zmanjšanje časa mirovanja, pravočasno dobavo surovin in materialov ter sprotno prilagajanje povpraševanju na trgu.

 

Katere napake lahko prepreči digitalizacija proizvodnje?

Ker nihče ne more natančno napovedati nihanja ponudbe in povpraševanja na trgu, lahko pride do tako imenovanih ozkih grl. Presežne zaloge zvišujejo stroške poslovanja, medtem ko nezadostne količine produktov povzročijo izpad in zamujene prodajne priložnosti. Tudi neustrezno vrednotenje proizvodnih zmogljivosti lahko privede do zamujanja rokov ter zaostankov pri izpolnjevanju naročil. Izvajanje rednih ocen zmogljivosti in planiranje proizvodnje z upoštevanjem dejavnikov, kot so vzdrževanje opreme, razpoložljivost delovne sile in omejitve prostorov, so bistvenega pomena za učinkovito načrtovanje proizvodnih zmogljivosti.

Tudi netočno načrtovanje potrebne količine materiala lahko povzroči motnje v industrijskih procesih. Nezadostne zaloge surovin ali sestavnih delov lahko ustavijo delo, medtem ko prevelike zaloge vežejo kapital in povečujejo stroške skladiščenja. Digitalizacija proizvodnje omogoča učinkovito upravljanje zalog, vzpostavitev zanesljivih odnosov z dobavitelji in stalno spremljanje potreb po materialu. Z uporabo naprednih tehnik razporejanja, upoštevanjem odvisnosti med nalogami in optimalnim razporejanjem virov, konstantno skrbi za nemoten delovni proces.

Če v planiranje proizvodnje ne vključite tudi prožnosti, je prilagajanje nepredvidenim dogodkom ali spremembam na trgu zelo težavno. Tržna nihanja, okvare strojev in zamude dobaviteljev lahko zmotijo načrtovani razpored. Zato je pomembno izdelati načrte za nepredvidljive razmere, imeti dodatne dobavitelje in vzdrževati rezervne zmogljivosti, da se lahko hitro prilagodite nepričakovanim motnjam in ohranite neprekinjeno delovanje.

Med ključne ovire, ki preprečujejo uspešno poslovno rast podjetja, spada tudi zanemarjanje zbiranja povratnih informacij strank ter informacij iz delovnega okolja. Redno pregledovanje uspešnosti, analiziranje podatkov in aktivno iskanje povratnih informacij pomaga pri prepoznavanju področij za izboljšave in spodbuja stalno optimizacijo pri načrtovanju in razporejanju virov.

Tudi slabo komuniciranje ali sodelovanje med oddelki lahko privede do neusklajenosti in zamud. Informacijske rešitve za proizvodnjo med drugim zagotavljajo učinkovito, ažurno usklajevanje med različnimi oddelki, vključno s prodajo, operativnimi oddelki, nabavo in logistiko.

Result

Podjetje Result d.o.o. vam zagotovi optimalne informacijske rešitve za proizvodnjo

Učinkovita orodja, ki jih prinašajo Informacijske rešitve za proizvodnjo zajemajo predvidevanje in preprečevanje ključnih napak, ki bi lahko ovirale rast in napredek vašega poslovanja. Uporaba zmogljivih in hitrih AI aplikacij za avtomatsko načrtovanje proizvodnje zagotavlja popoln nadzor nad naročili, poviša izkoristek strojev in avtomatizira rutinska dela. Pri tem je zelo pomembno, da je aplikacija še vedno v celoti prilagojena vašemu poslovanju in načinu razmišljanja, kljub temu da opravi vse procese izjemno hitro in avtomatizirano.

Digitalizacija proizvodnje prinaša vrhunske AI aplikacije za načrtovanje ter sisteme za izvajanje proizvodnje z naprednimi možnostmi razporejanja. Ta orodja avtomatizirajo postopek razporejanja, optimizirajo dodeljevanje virov in zagotavljajo vpogled v industrijske dejavnosti v realnem času, kar omogoča boljše odločanje in razporejanje. Z upoštevanjem dejavnikov, kot so razpoložljivost strojev in surovin ter zmogljivost delovne sile, se poveča produktivnost, zmanjšujejo stroški in ohranja nemoten proces dela.

Naša vrhunsko usposobljena ekipa povezuje najnovejše tehnologije in vpeljuje orodja poslovne, procesne in podatkovne inteligence, tako za multinacionalke kot za lokalna, hitro rastoča podjetja.

Za vas razvijemo novo jedrno programsko opremo, nadgradimo staro na katerikoli platformi ter izvedemo sistemske integracije in podatkovni inženiring vseh znanih baz podatkov. Naše izkušnje kažejo, da lahko digitalizacija proizvodnje omogoča popoln nadzor in sledljivost, napoveduje in odkriva morebitne napake, še preden se pojavijo in optimizira celotno proizvodnjo ter z njo povezane procese. Z AI aplikacijo Plansphere boste razbremenili planerje, zmanjšali zastoje, realizirali naročila v dogovorjenih rokih ter ohranili odlične odnose s svojimi strankami in poslovnimi partnerji.