Še vedno planirate ročno?

Bizview – programska rešitev v oblaku za popoln nadzor uspešnosti, hitro usklajevanje planov in velike prihranke.

Zanima me več

Kaj je v trenutnih razmerah za finančne direktorje, planerje ali kontrolorje vir največjih pritiskov, zahtev in stresa?

Letni plan. Točneje, popravki letnega plana. Še natančneje, dodatni popravki z nemogoče kratkimi roki.

CELOVITA REŠITEV ZA NAPOVEDOVANJE, PLANIRANJE, POROČANJE in ANALIZO.

Avtomatizacija in poenostavitev vaših planskih procesov za hitrejše sprejemanje odločitev in reagiranja na danes izrazito dinamičnih mednarodnih trgih.

Enotna vstopna točka.

Celoten centraliziran planski proces je zasnovan na konceptu enotne vstopne točke za vse planerje. Zbiranje, usklajevanje in odobritve delnih planov, ki jih pripravijo posamezna funkcijska področja, postane bolj enostavno kot kdajkoli.

Logika in izgled Excel-a.

Programska oprema s spletnim, Excel-u podobnim, uporabniškim vmesnikom. Bizview vam omogoča, da kapitalizirate na obstoječem znanju Excela. Ne gre za revolucijo, temveč nadgradnjo vašega znanja in operativnih zmožnosti.

Komunikacija med ekipo je neposredna.

Neposredno in enostavno je možno komentiranje na nivoju posameznega planskega obrazca. To ustvarja povezanost in možnost medsebojnega, kvantitativnega ocenjevanja poslovnih funkcij nabave, proizvodnje, prodaje in kadrov. Kar omogoča prihranke in višjo donosnost.

Pregleden in varen.

Odločevalcu omogoča prijazen grafični pregled nad tem, kdo od uporabnikov je začel ali končal z delom, za katerega je v planskem procesu odgovoren. Z nastavitvijo dovoljenj in hierarhije uporabnikov pa poskrbimo, da nihče ne dostopa in nima vpogleda do podatkov, ki se ga neposredno ne tičejo.

Fleksibilnost in integrabilnost.

Odprta oblačna rešitev z enostavno integracijo z najrazličnejšimi podatkovnimi viri, finančno-računovodski sistemi in BI-orodji.

Konsolidacija je samodejna.

BizView omogoča avtomatiziranost konsolidacije posameznih postavk in valutne konverzije. Izkaz poslovnega izida, bilanca stanja in izkaz denarnih tokov se izpolnjujejo samodejno. Agregacija podatkov poteka v realnem času, ne glede na lokacijo poslovne enote.

Bizview screen

Je to rešitev mogoče implementirati pri vas?

Planiranje z Bizview doživlja preporod.

Postaja avtomatizirano. Močno skrajšuje čas planiranja. Bolje podpira vaše procese.

Ustvarja dodano vrednost.

Omogoča veliko hitrejše prilagajanje tržnim razmeram.

Se želite posvetovati s strokovnjakom?

Pišite Janu Markunu, vodji rešitev za upravljanje uspešnosti.