Rešitve za poslovno odločanje in obveščanje se močno zanašajo na kakovostne podatke in napredne tehnologije. Uporabniki pa smo tisti, ki moramo (še vedno) postavljati prava vprašanja.

 

BI, ang. business inteligence 

oziroma poslovna inteligenca, kot domača stroka prevaja omenjeni termin, je zelo širok pojem. Ljudje jo v praksi pogosto dojemajo (zgolj) kot vizualizacijo podatkov, čeprav je bistveno več kot le to. Vsebuje namreč celovito upravljanje s podatki, analitiko in poslovno odločanje. Prav zato jo tudi velja razumeti širše. Poslovne inteligence in analitike podjetje ne more uvesti z nakupom »škatle« ali licence. Gre namreč za celovit proces, v katerega so lahko vključeni prav vsi oddelki in zaposleni v podjetju oziroma vse, kar ustvarja podatke.

Človek in tehnologija

BI se vedno začne z vprašanji. Ta vodijo do odgovorov, za ustvarjanje katerih zaposleni potrebujejo podatke. Od kje sploh izvira potreba po poslovni analitiki? Podjetja si želijo sprejemati kakovostne odločitve glede sedanjosti in svoje prihodnosti, zanimajo jih načini, kako ustvariti dodatne/višje prihodke ali znižati stroške poslovanja. Za poslovno odločanje potrebujejo ustrezne, natančne in kakovostne podatke. Podatki vodijo do ključnih kazalnikov uspeha itd. Odgovori na vprašanja pa sprožijo nova vprašanja in nov krog iskanja odgovorov. Ko količina vprašanj strmo naraste, človeku na pomoč priskoči tehnologija – v obliki BI-orodja. V poslovnem svetu namreč štejeta predvsem hitrost in točnost odgovorov.
Želite primer? Osnovno vprašanje podjetja se denimo glasi: »Ali se nam splača prodreti na nemški trg?« Podjetje vprašanje torej ima, potrebuje podatke za njegov odgovor. Najprej preveri svoje kazalnike uspeha, nato še podatke o nemškem trgu – je ta za podjetje sploh zanimiv? Kaj ve o njem? Podjetje že posluje v Avstriji – je možna primerjava obeh trgov? Podatke podjetja pridobivajo iz številnih različnih virov. Kdor dela »peš«, bo verjetno porabil tri tedne za zbiranje in čiščenje podatkov. Zakaj jih ne bi dobil v enem dnevu? Na pomoč mu lahko priskoči tehnologija.

Vsi smo začeli v Excelu

Večina podjetij že uporablja vsaj preproste načine poslovnega obveščanja in analitike. Bržkone za vse velja, da smo svoje prve korake v analizi podatkov opravili v programu za urejanje in obdelavo podatkov v tabelah. A v večjih poslovnih okoljih smo »Excel« kar hitro prerasli. V bistvu so pravi glasniki BI-orodij odločevalci v podjetjih, ki imajo veliko vprašanj, ti so pri svojem delu tudi najbolj občutljivi. In pogosto »privlečejo« BI v podjetje, kjer ga opazijo še vodje drugih oddelkov. Slovenci vemo, da zgledi vlečejo, mimogrede si takšne pomoči pri delu želi še več zaposlenih in oddelkov. Cilj podjetja v tej točki mora biti, da so vsi zaposleni/oddelki na isti valovni dolžini oziroma skupnem imenovalcu, torej da obveščanje in odločanje temeljita na istih podatkih. Zaupanje v podatke je ključno za vsako BI iniciativo. Zatem nastopi skrb, kako »nastaviti« organizacijo BI v podjetju, da bo dajala prave informacije.

 

BI-iniciativa naj pride z vrha

Čeprav sem omenil, da so prvi glasniki BI orodij zaposleni z največ vprašanji, je za uspeh poslovne inteligence in analitike v poslovnem okolju najbolj pomembna podpora vodstva podjetja. Če to stoji za BI-iniciativo, bosta uvajanje ustrezne tehnologije in prenova procesov vsekakor uspešnejša.
Dokler je podjetje majhno, ga lahko direktor obvladuje v lastni glavi. A že prva resna rast zaposlenih ali obsega poslovanja/asortimaja zahteva poglobljeno analizo. Vprašanj je vedno več, poslovno odločanje je zahtevnejše. Avtomatizacija dela s podatki podjetjem dvigne učinkovitost iskanja odgovorov. Majhna podjetja se lahko zadovoljijo že z BI-orodji, v večjih pa je podatkov dobesedno ogromno, zato za potrebe poslovnega obveščanja in odločanja postavljajo podatkovna skladišča, gradijo podatkovna jezera in uporabljajo napredno analitiko. Podjetja torej razmišljajo o podatkih, poslovna inteligenca postane proces, pravzaprav več procesov. Da, BI je proces dajanja odgovorov na poslovna vprašanja.

Kako veste, da vaše podjetje potrebuje BI-rešitev?

Mar polovico ponedeljkovega kolegija zaposlenih porabite za poslušanje poročil namesto pogovor o ukrepih?

Vsa poročila posameznih oddelkov in ključni kazalniki poslovanja bi vas lahko že ustrezno obdelani pričakali v namenski aplikaciji ali kot poročila v e-pošti, svoj čas pa bi porabili predvsem za reševanje kritičnih zadev.

In postavljanje novih vprašanj…