Avtomatizacija proizvodnje s programi za planiranje proizvodnje

 

Proces proizvodnje je ključnega pomena za podjetje, zato mora tudi operativno planiranje le tega natančno. Načrtovalci proizvodnje so pogosto omejeni pri samem načrtovanju, saj je izredno težko upoštevati vse povezave med stroji, surovinami, naročili, zalogami in zaposlenimi. Načrt proizvodnje, ki jim ga uspe narediti, je sicer označen kot izvedljiv, dovolj dober, a se pogosto izkaže za neučinkovitega. Če k temu prištejemo še druge napake v načrtu, slabšo izkoriščenost strojev in ljudi, pomanjkanje surovin, zastoji na linijah, izpadi prihodka, izgube zaupanja strank in nenehna možnost izgube stranke, potem je avtomatizacija proizvodnje samo vprašanje časa.

A kako se tega lotiti? Še zlasti, ker mora biti rešitev narejena posebej za vas in vaše potrebe. Rešitev mora predvideti in prepoznati posebnosti posamezne proizvodnje ter se jim prilagoditi.
Za učinkovit proizvodni načrt, brez nadur, nenehnega stresa in gašenja požarov, v podjetju Result predstavljamo program za planiranje proizvodnje Plansphere, izjemno hitro AI aplikacijo za avtomatsko operativno planiranje proizvodnje. Gre za varno orodje, ki upošteva vse posebnosti vaše proizvodnje, vse izkušnje najboljšega planerja, preverja vse hkrati in je izjemno hitro.

Program za planiranje proizvodnje Plansphere za popoln nadzor, višji izkoristek in varno prihodnost

Aplikacija Plansphere je med programi za operativno planiranje proizvodnje edino orodje, ki razmišlja kot vaš najboljši načrtovalec. A nekaj stokrat hitreje. Zasluga temu gre izkušeni ekipi poznavalcev proizvodnih procesov in strokovnjakov za načrtovanje ter armadi programerjev, ki zbirajo informacije o vaši proizvodnji in po njenih merah ukrojijo aplikacijo.
Podjetju Result že več kot 30 let zaupajo najhitreje rastoča podjetja v Sloveniji, pa tudi svetovne multinacionalke. Zakaj nam ne bi zaupali tudi vi?

Realizirajte vsa naročila, izpolnite vse obljubljene roke izdelave, ohranite odlične odnose s kupci in maksimirajte svoj prodajni potencial. Razbremenite planerje, avtomatizirajte rutinsko delo, zmanjšajte zastoje z optimizacijo menjav, odpravite ozka grla in povišajte izkoristek strojev. Digitalizirajte izkušnje planerjev in vzpostavite sistem, ki bo omogočal hitre in pravilne odzive na spremembe in močno okrepil konkurenčnost.

 

Kako deluje avtomatizacija proizvodnje z aplikacijo Plansphere?

Aplikacijo v osnovi sestavljajo trije programi za planiranje proizvodnje: AutoCheck+, ki preverja vse podatke za izdelavo načrta, AutoPlan+, katerega naloga je, da preišče vse možne delujoče načrte in najde najbolj optimalnega, in VisualPlan+, ki vizualno prikaže načrt in dejanske realizacije le-tega.

Načrtovanje in preverjanje sta časovno najbolj potratni dejavnosti zaposlenega, ki se ukvarja s planiranjem v podjetju. Za pripravo načrta ta običajno porabi 60% vsega časa in večino tega časa preizkuša različne kombinacije rešitev. Ker za vse nima časa, išče bližnjice. Za preverjanje planer porabi kar 40% vsega časa. Tudi tukaj lahko planer ubira bližnjice, naredi napake ali kaj pozabi.

AutoCheck+ prihrani 100% časa preverjanja – v nekaj sekundah samodejno preveri vse datume, porabo materiala, zaloge, dostopnost strojev, orodij ali zaposlenih in opozori na morebitna odstopanja. Je samodejna kontrola vseh nalogov in procesov. AutoPlan+ prihrani 95% časa priprave načrta. Gre za sistem, izdelan po specifikah proizvodnje, kjer z enim klikom hitro in avtomatsko pridete do optimalnega predloga načrta, ki upošteva vse posebnosti, pravila in procese, ki potekajo v vašem podjetju.

VisualPlan+ 100% avtomatizira zbiranje podatkov. Velik del ročnega načrtovanja predstavlja  združevanje podatkov iz različnih virov s pomočjo kopiranja ali prepisovanja. To pa pomeni tudi veliko tveganje za napake. VisualPlan+ minimizira možnost za take napake, z združevanjem vseh virov podatkov in njihovim prikazom. Poda nam hiter pregled nad načrtom in trenutnim dogajanjem v proizvodnji.

Če torej povzamemo vse zgoraj navedeno, lahko vidimo, da avtomatizacija proizvodnje še nikoli ni bila tako hitra in enostavna.

 

Hitro in enostavno operativno planiranje proizvodnje

Med programi za operativno planiranje proizvodnje se Plansphere lahko pohvali z enostavno uporabo ter združljivostjo z vsemi ERP sistemi. Platformna neodvisna rešitev je združljiva s katerim koli sistemom. Pa ne samo to – iz katerega koli sistema bo samodejno pridobival vse relevantne podatke. Ročno prenašanje podatkov iz enega v drug sistem tako ni potrebno. Ker gre za spletno aplikacijo, to pomeni, da je ta dostopna od koder koli.

Pa še tole: Plansphere povezuje sistema tako za makro kot mikro planiranje. Ali pa omogoča le eno, drugo pa nadgradi kasneje. Medtem ko drugje to rešujejo z dvema ločenima orodjema, aplikacija povezuje oba sistema in s to sinergijo dodatno veča učinkovitost načrta.

Orodja za ročno načrtovanje so uporabna, a mora človek še vedno vse delo opraviti sam. Avtomatizacija proizvodnje z uporabo aplikacije Plansphere pa omogoča naslednje:

 

  • ogromen prihranek časa,
  • višjo učinkovitost,
  • večjo varnost in boljši nadzor.

 

Plansphere je v praksi preizkušena rešitev za avtomatizacijo proizvodnje. Zakaj je ne bi preizkusili tudi vi? Stopite v stik z nami in spoznajte to edinstveno aplikacijo.